Annemiek JETTEN

 Annemiek JETTEN

Politisk gruppe

PES (De Europæiske Socialdemokraters Gruppe)

Underudvalg

  • COTER (Underudvalget for Territorial Samhørighed og EU's budget)
  • NAT (Underudvalget for Naturressourcer)

Repræsenterer

Nederlandene

Repræsenteret region

Zuid-Holland

Dette medlems mandat er udløbet

Oplysningerne kan være forældede

Kontakt

 
Indhold

Udtalelser

Vedtagne udtalelser