Francesco PIGLIARU

 Francesco PIGLIARU

Politisk gruppe

PES (De Europæiske Socialdemokraters Gruppe)

Underudvalg

  • COTER (Underudvalget for Territorial Samhørighed og EU's budget)
  • ENVE (Underudvalget for Miljø, Klimaforandring og Energi)

Repræsenterer

Italien

Repræsenteret region

Sardegna

Dette medlems mandat er udløbet

Oplysningerne kan være forældede

Kontakt