Micaela FANELLI

 Micaela FANELLI

Politisk gruppe

PES (De Europæiske Socialdemokraters Gruppe)

Underudvalg

  • COTER (Underudvalget for Territorial Samhørighed og EU's budget)
  • ECON (Underudvalget for Økonomisk Politik)

Repræsenterer

Italien

Repræsenteret region

Lazio

Dette medlems mandat er udløbet

Oplysningerne kan være forældede

Kontakt