Anthony MIFSUD

Medlem af en regional forvaltning: Regionen Nord

 Anthony MIFSUD

Politisk gruppe

EPP (Det Europæiske Folkepartis Gruppe)

Underudvalg

  • ENVE (Underudvalget for Miljø, Klimaforandring og Energi)
  • SEDEC (Underudvalget for Social- og Arbejdsmarkedspolitik, Uddannelse, Beskæftigelse, Forskning og Kultur)

Sprog

  • maltesisk
  • fransk
  • engelsk

Repræsenterer

Malta

Repræsenteret region

Malta

Dette medlems mandat er udløbet

Oplysningerne kan være forældede

Kontakt

 
Indhold

Organer

Medlem

  • Den maltesiske delegation