Mick ANTONIW

 Mick ANTONIW

Politisk gruppe

PES (De Europæiske Socialdemokraters Gruppe)

Underudvalg

  • ENVE (Underudvalget for Miljø, Klimaforandring og Energi)
  • SEDEC (Underudvalget for Social- og Arbejdsmarkedspolitik, Uddannelse, Beskæftigelse, Forskning og Kultur)

Repræsenterer

United Kingdom

Repræsenteret region

Wales

Dette medlems mandat er udløbet

Oplysningerne kan være forældede

Kontakt