Anthony Gerard BUCHANAN

 Anthony Gerard BUCHANAN

Politisk gruppe

EA (Gruppen Europæisk Alliance)

Underudvalg

  • NAT (Underudvalget for Naturressourcer)
  • SEDEC (Underudvalget for Social- og Arbejdsmarkedspolitik, Uddannelse, Beskæftigelse, Forskning og Kultur)

Repræsenterer

United Kingdom

Repræsenteret region

Scotland

Dette medlems mandat er udløbet

Oplysningerne kan være forældede

Kontakt