Ulrike HILLER

 Ulrike HILLER

Politisk gruppe

PES (De Europæiske Socialdemokraters Gruppe)

Underudvalg

  • ENVE (Underudvalget for Miljø, Klimaforandring og Energi)
  • SEDEC (Underudvalget for Social- og Arbejdsmarkedspolitik, Uddannelse, Beskæftigelse, Forskning og Kultur)

Repræsenterer

Tyskland

Repræsenteret region

Bremen

Dette medlems mandat er udløbet

Oplysningerne kan være forældede

Kontakt