Isolde RIES

Borgmester i Saarbrückens Bezirk West

 Isolde RIES

Politisk gruppe

PES (De Europæiske Socialdemokraters Gruppe)

Underudvalg

  • ECON (Underudvalget for Økonomisk Politik)
  • NAT (Underudvalget for Naturressourcer)

Sprog

  • tysk

Repræsenterer

Tyskland

Medlem af Det Europæiske Regionsudvalg siden

26.01.2020

Kontakt