Juri GOTMANS

Medlem af en kommunal forsamling: Byrådet i Võru

 Juri GOTMANS

Politisk gruppe

PES (De Europæiske Socialdemokraters Gruppe)

Underudvalg

  • ECON (Underudvalget for Økonomisk Politik)
  • ENVE (Underudvalget for Miljø, Klimaforandring og Energi)

Sprog

  • engelsk
  • estisk

Repræsenterer

Estland

Repræsenteret region

Estonia

Medlem af Det Europæiske Regionsudvalg siden

01.02.2020

Kontakt