Malina EDREVA

Medlem af en lokal forvaltning og politisk ansvarlig over for en valgt forsamling: Sofia kommune

 Malina EDREVA

Politisk gruppe

EPP (Det Europæiske Folkepartis Gruppe)

Underudvalg

  • ENVE (Underudvalget for Miljø, Klimaforandring og Energi)
  • SEDEC (Underudvalget for Social- og Arbejdsmarkedspolitik, Uddannelse, Beskæftigelse, Forskning og Kultur)

Sprog

  • bulgarsk
  • fransk

Repræsenterer

Bulgarien

Medlem af Det Europæiske Regionsudvalg siden

14.06.2016

Kontakt

 
Indhold

Organer

Næstformand

  • RU's præsidium

Medlem

  • Den bulgarske delegation