Markku MARKKULA

Regionalrådsformand i Helsinki-regionen

 Markku MARKKULA

Politisk gruppe

EPP (Det Europæiske Folkepartis Gruppe)

Underudvalg

 • ENVE (Underudvalget for Miljø, Klimaforandring og Energi)
 • SEDEC (Underudvalget for Social- og Arbejdsmarkedspolitik, Uddannelse, Beskæftigelse, Forskning og Kultur)

Sprog

 • finsk
 • svensk
 • engelsk
 • tysk

Repræsenterer

Finland

Medlem af Det Europæiske Regionsudvalg siden

26.01.2010

Kontakt

Sociale medier

 
Indhold

Organer

Formand

 • Den finske delegation

Næstformand

 • RU's præsidium

Ordfører

 • 7. mandatperiode – ENVE-underudvalget
 • 7. mandatperiode – SEDEC-underudvalget

Medlem

 • Ad hoc-underudvalget om revision af forretningsordenen
 • Plenarforsamling i ARLEM
 • ARLEM's STD-udvalg
 • IG Østersøområdet
 • CORLEAP
 • Borgmesterpagtambassadører
 • ENVE-koordinatorer
 • Arbejdsgruppe om den grønne pagt
 • IG Sundhed