Milan BELICA

Regionsformand i den selvstyrende region Nitra

 Milan BELICA

Politisk gruppe

EPP (Det Europæiske Folkepartis Gruppe)

Underudvalg

  • ECON (Underudvalget for Økonomisk Politik)
  • SEDEC (Underudvalget for Social- og Arbejdsmarkedspolitik, Uddannelse, Beskæftigelse, Forskning og Kultur)

Sprog

  • slovakisk
  • tjekkisk
  • fransk
  • italiensk

Repræsenterer

Slovakiet

Medlem af Det Europæiske Regionsudvalg siden

11.05.2004

Kontakt

 
Indhold

Organer

Medlem

  • Den slovakiske delegation