Karl-Heinz LAMBERTZ

Medlem af parlamentet for det tyske sprogfællesskab

 Karl-Heinz LAMBERTZ

Politisk gruppe

PES (De Europæiske Socialdemokraters Gruppe)

Underudvalg

  • CIVEX (Underudvalget for Borgerrettigheder, Styreformer og Institutionelle og Eksterne Forbindelser)
  • SEDEC (Underudvalget for Social- og Arbejdsmarkedspolitik, Uddannelse, Beskæftigelse, Forskning og Kultur)

Sprog

  • tysk
  • fransk
  • nederlandsk
  • engelsk

Repræsenterer

Belgien

Medlem af Det Europæiske Regionsudvalg siden

14.05.2001

Kontakt