Medlemmer 

Det Europæiske Regionsudvalg (RU) har 329 medlemmer, som repræsenterer de lokale og regionale myndigheder i alle EU's 27 medlemsstater. De mødes til plenarforsamling i Bruxelles 5 til 6 gange om året for at drøfte politiske prioriteter og vedtage udtalelser om EU's lovgivning.

Medlemmerne skal være demokratisk v​algte og/eller have et politisk mandat i deres hjemland. De nationale regeringer foreslår hver især deres regionale og lokale repræsentanter (medlemmer og suppleanter) – nationale delegationer – som skal godkendes af Rådet for Den Europæiske Union.

I april 2019 vedtog præsidiet en strategi for ligelig deltagelse af mænd og kvinder i RU.

Medlemmerne modtager ikke løn fra RU. For så vidt angår RU's møder og behørigt godkendte tjenesterejser modtager medlemmerne dog godtgørelse for deres faktiske udgifter til billetter og får dagpenge til dækning af alle deres udgifter under rejsen og på mødestedet. Yderligere oplysninger findes her.

RU's medlemmer er grupperet efter deres politiske tilhørsforhold – og efter interesseområder i underudvalg.

Yderligere oplysninger findes på medlemsportalen, i adfærdskodeksen for RU-medlemmer og i RU's forretningsorden og vademecum.

Netværket af tidligere medlemmer​ samler tidligere medlemmer af eller suppleanter i RU og giver dem mulighed for fortsat at følge udvalgets politiske arbejde og aktiviteter. Det er også åbent for andre personer og venner af RU, som ønsker at bruge deres erfaringer og viden til gavn for RU og EU.

Del :
 
Back to top