Medlemmer  

Det Europæiske Regionsudvalg (RU) har 329 medlemmer, som repræsenterer de lokale og regionale myndigheder i alle EU's 27​ medlemsstater. De mødes til plenarforsamling i Bruxelles 5 til 6 gange om året for at drøfte politiske prioriteter og vedtage udtalelser om EU's lovgivning.

Medlemmerne skal være demokratisk valgte og/eller have et politisk mandat i deres hjemland. De nationale regeringer foreslår hver især deres regionale og lokale repræsentanter (medlemmer og suppleanter) - nationale delegationer - som skal godkendes af Rådet for Den Europæiske Union.

I april 2019 vedtog præsidiet en strategi for en kønsbalance i RU-medlemmernes aktiviteter.

RU's medlemmer er grupperet efter deres politiske tilhørsforhold  – og efter interesseområder i underudvalg.

For yderligere oplysninger se medlemsportalen og RU's forretningsorden .