Medlemmer  

Det Europæiske Regionsudvalg (RU) har 329 medlemmer, som repræsenterer de lokale og regionale myndigheder i alle EU's 27 medlemsstater. De mødes til plenarforsamling i Bruxelles 5 til 6 gange om året for at drøfte politiske prioriteter og vedtage udtalelser om EU's lovgivning.

Medlemmerne skal være demokratisk valgte og/eller have et politisk mandat i deres hjemland. De nationale regeringer foreslår hver især deres regionale og lokale repræsentanter (medlemmer og suppleanter) – nationale delegationer – som skal godkendes af Rådet for Den Europæiske Union.

I april 2019 vedtog præsidiet en strategi for ligelig deltagelse af mænd og kvinder i RU .

RU's medlemmer er grupperet efter deres politiske tilhørsforhold – og efter interesseområder i underudvalg.

Yderligere oplysninger findes på medlemsportalen, i adfærdskodeksen for RU-medlemmer og i RU's forretningsorden​.

Netværket af tidligere medlemmer​ samler tidligere medlemmer af eller suppleanter i RU og giver dem mulighed for fortsat at følge udvalgets politiske arbejde og aktiviteter. Det er også åbent for andre personer og venner af RU, som ønsker at bruge deres erfaringer og viden til gavn for RU og EU.