Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
Skriftlig høring af interessenter om "Et stærkt socialt Europa for retfærdig omstilling"  

Kommissionens meddelelse "Et stærkt socialt Europa for retfærdig omstilling", der blev vedtaget i januar 2020, har til formål at iværksætte en bred debat om gennemførelsen af den europæiske søjle for sociale rettigheder. Meddelelsen er samtidig en køreplan for centrale foranstaltninger, som Kommissionen vil præsentere i løbet af 2020-2021. Kommissionen vil inden december 2020 og på grundlag af bidrag fra interessenter udarbejde en handlingsplan for 2021, hvori behovene for yderligere nye politiske tiltag, som i givet fald skal ledsage lovgivningsinitiativer på europæisk plan, fremlægges.

Formålet hermed er at sikre, at de tre vigtigste omstillinger, som EU står over for, nemlig klimaneutralitet, digitalisering og demografiske forandringer, håndteres på en retfærdig måde.

Siden vedtagelsen af Kommissionens meddelelse er der opstået et presserende behov for at håndtere en global sundhedsnødsituation forårsaget af covid-19-pandemien og afbøde de enorme socioøkonomiske konsekvenser.

Ovennævnte meddelelse fra Kommissionen vil blive behandlet i en særskilt RU-udtalelse, som SEDEC-underudvalget har udpeget sin formand, Anne Karjalainen (FI/PES), som ordfører for.

Udtalelsen forventes vedtaget på SEDEC-underudvalgets møde den 9. juli 2020 og på plenarforsamlingen den 12.-14. oktober 2020.

Gennem denne skriftlige høring vil Anne Karjalainen gerne høre de relevante interessenter og indsamle deres input for at se nærmere på følgende spørgsmål:

 1. Har din (lokale eller regionale) myndighed/organisation deltaget i gennemførelsen af et eller flere aspekter af den europæiske søjle for sociale rettigheder? Hvilke?
   
 2. Har gennemførelsen af den sociale søjle inden for dine virkeområder været en succes? Hvad kan forbedres?
   
 3. Har du eventuelle yderligere bemærkninger vedrørende forvaltningen af foranstaltningerne til gennemførelse af den europæiske søjle for sociale rettigheder?
   
 4. Hvad angår det overordnede emne retfærdig omstilling, hvilket (hvilke) politikområde(r) ville du prioritere (højst 3) i den specifikke situation, som din lokale eller regionale myndighed/organisation befinder sig i?
   
 5. Har du stået over for miljømæssige udfordringer i din by eller region/organisation? Hvilke foranstaltninger er der truffet for at sikre en socialt retfærdig grøn omstilling?
   
 6. Den digitale omstilling er nu en realitet i felten. Hvordan håndterer du de sociale virkninger heraf på lokalt og regionalt plan?
   
 7. Kommissionen har offentliggjort en køreplan for kommende initiativer i forbindelse med de 20 principper i den europæiske søjle for sociale rettigheder. Hvad mener du om denne liste? Er den hensigtsmæssig? Hvilke yderligere tiltag på europæisk plan vil du foreslå?
   
 8. Er din lokale eller regionale myndighed/organisation berørt af covid-19-pandemien? På hvilket (hvilke) område(r)?
   
 9. Covid-19-pandemien har fået uoverskuelige sociale og økonomiske konsekvenser. Bør Kommissionen træffe yderligere langsigtede foranstaltninger for at styrke arbejdsmarkedernes modstandsdygtighed, beskytte arbejdspladser og sikre en effektiv levering af offentlige tjenesteydelser på lokalt og regionalt plan?
   

Du kan bidrage til høringen ved at sende dine svar på ovenstående spørgsmål eller eventuelle yderligere bemærkninger til sedec@cor.europa.eu frem til den 26. maj 2020.


Contact:
Contact Person: Alexandra Bozini
Organizer: SEDEC Secretariat
Del :
 
Yderligere information
Høring af interessenter om "Et stærkt socialt Europa for retfærdig omstilling"
Relaterede arrangementer

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/EVENTS/PAGES/INCLUCITIES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/EVENTS/PAGES/SEDEC-WSC-STRONG-SOCIAL-EUROPE-FOR-JUST-TRANSITIONS.ASPX

IncluCities Final Conference
IncluCities Final Conference

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/EVENTS/PAGES/EXTERNAL-MEETING--OF-THE-BERLIN-SENATE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/EVENTS/PAGES/SEDEC-WSC-STRONG-SOCIAL-EUROPE-FOR-JUST-TRANSITIONS.ASPX

External meeting of the Berlin Senate
External meeting of the Berlin Senate

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/EVENTS/PAGES/RENOVATION-SUMMIT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/EVENTS/PAGES/SEDEC-WSC-STRONG-SOCIAL-EUROPE-FOR-JUST-TRANSITIONS.ASPX

Renovation Summit
Renovation Summit

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/EVENTS/PAGES/CRYSTAL-VALLEY-&-CHRISTMAS-DECORATIONS-FROM-UNESCO.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/EVENTS/PAGES/SEDEC-WSC-STRONG-SOCIAL-EUROPE-FOR-JUST-TRANSITIONS.ASPX

Crystal Valley & Christmas decorations from UNESCO
Crystal Valley & Christmas decorations from UNESCO

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/EVENTS/PAGES/ENABLING-ENVIRONMENT-SOCIAL-ECONOMY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/EVENTS/PAGES/SEDEC-WSC-STRONG-SOCIAL-EUROPE-FOR-JUST-TRANSITIONS.ASPX

Stakeholder consultation on creating an enabling environment for the social economy – the local and regional perspective
Stakeholder consultation on creating an enabling environment for the social economy – the local and regional perspective