Den europæiske uge for regioner og byer 

​​​Den 20. udgave af den europæiske uge for regioner og byer (#EURegionsWeek) løber af stablen den 10.-13. oktober 2022 under mottoet "Nye udfordringer for Europas samhørighed". Temaerne for dette års udgave omfatter grøn og digital omstilling, territorial samhørighed og styrkelse af unges indflydelse og status med særligt fokus på den rolle, som samhørighedspolitikken spiller i Europas bæredygtige genopretning som det mest effektive solidaritetsredskab til håndtering af nødsituationer og eftervirkningerne af kriser.

I anledning af 20-årsjubilæet vil der blive afholdt workshops på højt plan med vidnesbyrd og udstillinger, og en illustrativ tidslinje vil give et overblik over arrangementets historie. Det er i øvrigt tanken, at det skal være muligt at deltage fysisk i møderne på højt plan i Bruxelles. Onlinedeltagelsen og deltagelsen ved fysisk fremmøde vil blive kombineret på en kreativ måde.

Tilmeld dig nu!​

Se webstedet for den europæiske uge for regioner og byer

Indhold

​Hvad foregår der helt konkret?

Den europæiske uge for regioner og byer (#EURegionsWeek) er det største årlige arrangement for regionalpolitik. Under dette arrangement, som hvert år løber over fire dage, fremviser byer og regioner deres evne til at skabe vækst og beskæftigelse og gennemføre EU's samhørighedspolitik. Derudover sætter de fokus på det lokale og regionale niveaus betydning for god forvaltningspraksis i EU.

Siden den første udgave i 2003 har arrangementet vokset sig stort og er blevet en enestående kommunikations- og netværksplatform, som er et forum for regioner og byer fra hele Europa, herunder deres politiske repræsentanter, medarbejdere, eksperter og akademikere. EURegionsWeek har i høj grad bidraget til at fremme den måde, hvorpå regioner og byer anvender EU's midler til at forbedre borgernes hverdag.

I oktober vil over 10.000 deltagere – herunder mere end 1.000 talere fra lande i og uden for Europa – deltage i et omfattende program med konferencer, udstillinger og netværksarrangementer, der fokuserer på regional og lokal udvikling. Programmet tilrettelægges hvert år, så det er afpasset efter EU's aktuelle dagsorden. Det er gratis at deltage i arrangementet.

​Hvorfor ​​en "uge" for regioner og byer?

Regioner og byer deltager i udarbejdelsen af de fleste EU-politikker. I EU har de offentlige myndigheder på subnationalt niveau ansvaret for en tredjedel af de offentlige udgifter (2.100 mia. EUR årligt) og to tredjedele af de offentlige investeringer (ca. 200 mia. EUR), hvoraf sidstnævnte ofte skal anvendes i overensstemmelse med EU's retlige bestemmelser.

Hvordan be​​​gyndte det?

Allerede i 2003 opfordrede Det Europæiske Regionsudvalg – EU's forsamling af regionale og lokale repræsentanter – de lokale og regionale repræsentationskontorer ved EU i Bruxelles til på samme tid at åbne dørene for besøgende som en del af et fælles "Open Days"-initiativ. I løbet af årene har initiativet udviklet sig til et vigtigt årligt arrangement, som Kommissionen og andre interessenter deltager i. I 2016 blev arrangementet omdøbt til "den europæiske uge for regioner og byer", og den overordnede betegnelse "Open Days" blev droppet. Det var for at undgå forveksling med "Åbent hus-dagen" i Bruxelles, som EU-institutionerne arrangerer hvert år omkring Europadagen i maj, samt andre lignende arrangementer, som Kommissionens repræsentationskontorer afholder i medlemsstaterne i samme anledning.

Hvem står bag arran​​​gementet?

Den europæiske uge for regioner og byer arrangeres i fællesskab af Det Europæiske Regionsudvalg (RU) og Kommissionens Generaldirektorat for Regionalpolitik og Bypolitik (GD REGIO). Partnere kan i starten af året, som regel i januar, tilkendegive deres interesse for at deltage. På grundlag af disse interessetilkendegivelser udvælges der partnere fra hele Europa: regioner og byer – som typisk inddeles i grupper med fælles interesser ("regionale partnerskaber") – virksomheder, finansielle institutioner, internationale sammenslutninger og akademiske organisationer. Partnerne skal arrangere seminarer af fælles interesse, der ofte handler om gennemførelsen af de europæiske struktur- og investeringsfonde og andre EU‑programmer.

Hvordan tilrettelægges​​ programmet?

Programmet er bygget op omkring et hovedslogan og en række undertemaer. Møderne tilrettelægges af tre grupper af partnere: 1) regioner og byer, 2) EU-institutioner og 3) virksomheder, finansielle institutioner og lokale og europæiske sammenslutninger. Som følge af covid-19-pandemien er EURegionsWeek siden 2020 blevet et digitalt arrangement, der omfatter virtuelle arbejdsmøder og netværksmuligheder for partnere og deltagere. I 2022 tilbyder arrangørerne et begrænset antal hybridarrangementer som reaktion på, at arrangementspartnerne har udtrykt ønske om gradvis at øge den fysiske deltagelse i møder.

Hvem deltager i den e​uropæiske uge for regioner og byer?

Deltagerne har en særlig interesse i regional- og bypolitik, og de fleste er derfor ansatte ved lokal‑, regional- eller statsforvaltninger eller EU-ansatte. Den typiske deltager kommer fra en regional eller lokal forvaltning.

Hvad er effek​​ten af den europæiske uge for regioner og byer?

Helt fra begyndelsen er arrangementet systematisk blevet evalueret for at vurdere dets effekt. Deltagerne har især fremhævet, at det er nyttigt for deres professionelle forvaltning af EU-midler at få information fra EU-institutionerne og etablere netværk med kolleger fra andre lande. Den store medieomtale vidner også om, at der er tale om et vigtigt arrangement. Gennem flere år er op mod 300 journalister fra hele Europa kommet til Bruxelles for at dække det i trykte medier, radio, tv og onlinemedier.

Hvordan ansøger m​​​an om at blive partner?

Ansøgninger kan generelt indsendes fra slutningen af januar hvert år. Se webstedet for den europæiske uge for regioner og byer. I partnersektionen kan du finde yderligere oplysninger om, hvordan man ansøger.

Hvordan ansøge​r man om at deltage?

Se webstedet for den europæiske uge for regioner og byer for at få yderligere oplysninger om, hvordan man kan tilmelde sig arrangementet. Der åbnes for tilmeldinger i løbet af sommeren.

Hvordan tilmeld​​​er man sig nyhedsbrevet?

Tilmeld dig nyhedsbrevet for den europæiske uge for regioner og byer.​

Arrangementer

Kommende arrangementer

Tidligere arrangementer

Multimedier

EU Regions Week - Be part of it - Register!

 

Se flere

 • EU Regions Week - Be part of it - Register!
  EU Regions Week - Be part of it - Register!
 • Framing the Circular Economy as an EU recovery opportunity
  Framing the Circular Economy as an EU recovery opportunity
 • Cohesion & Recovery to improve citizens daily lives
  Cohesion & Recovery to improve citizens daily lives
 • A summer street programme to give back the streets to citizens
  A summer street programme to give back the streets to citizens
 • Improving public health services in cross-border territories
  Improving public health services in cross-border territories
 • How green cities lead the way to European recovery?
  How green cities lead the way to European recovery?
 • Putting citizens first: EU cities & regions boosting digital solutions in recovery
  Putting citizens first: EU cities & regions boosting digital solutions in recovery

Følg os

Kontakt

Del :
 
Back to top