Den europæiske uge for regioner og byer  

Den europæiske uge for regioner og byer (#EURegionsWeek) er det største årlige arrangement for regionalpolitik. Under dette arrangement, som hvert år løber over fire dage, fremviser byer og regioner deres evne til at skabe vækst og beskæftigelse og gennemføre Den Europæiske Unions samhørighedspolitik. Derudover sætter de fokus på det lokale og regionale niveaus betydning for god forvaltningspraksis i EU.

Siden den første udgave har arrangementet vokset sig stort og er blevet en enestående kommunikations- og netværksplatform, som er et forum for regioner og byer fra hele Europa, herunder deres politiske repræsentanter, medarbejdere, eksperter og akademikere. EURegionsWeek har i høj grad bidraget til at fremme den måde, hvorpå regioner og byer anvender EU's midler til at forbedre borgernes hverdag.

Hvad foregår der helt konkret?

I oktober vil over 10.000 deltagere – herunder mere end 1.000 talere fra lande i og uden for Europa – deltage i et omfattende program med konferencer, udstillinger og netværksarrangementer, der fokuserer på regional og lokal udvikling. Programmet tilrettelægges hvert år, så det er afpasset efter EU's aktuelle dagsorden. Det er gratis at deltage i arrangementet.

Hvorfor en "uge" for regioner og byer?

Regioner og byer deltager i udarbejdelsen af de fleste EU-politikker. I EU har de offentlige myndigheder på subnationalt niveau ansvaret for en tredjedel af de offentlige udgifter (2.100 mia. EUR årligt) og to tredjedele af de offentlige investeringer (ca. 200 mia. EUR), hvoraf sidstnævnte ofte skal anvendes i overensstemmelse med EU's retlige bestemmelser.

Hvordan begyndte det?

Allerede i 2003 opfordrede Det Europæiske Regionsudvalg – EU's forsamling af regionale og lokale repræsentanter – de lokale og regionale repræsentationskontorer ved EU i Bruxelles til på samme tid at åbne dørene for besøgende som en del af et fælles "Open Days"-initiativ. I løbet af årene har initiativet udviklet sig til et vigtigt årligt arrangement, som Kommissionen og andre interessenter deltager i. I 2016 blev arrangementet omdøbt til "den europæiske uge for regioner og byer", og den overordnede betegnelse "Open Days" blev droppet. Det var for at undgå forveksling med "Åbent hus-dagen" i Bruxelles, som EU-institutionerne arrangerer hvert år omkring Europadagen i maj, samt andre lignende arrangementer, som Kommissionens repræsentationskontorer afholder i medlemsstaterne i samme anledning.

Hvem står bag arrangementet?

Den europæiske uge for regioner og byer arrangeres i fællesskab af Det Europæiske Regionsudvalg (RU) og Kommissionens Generaldirektorat for Regionalpolitik og Bypolitik (GD REGIO). Partnere kan i starten af året, som regel i januar, tilkendegive deres interesse for at deltage. På grundlag af disse interessetilkendegivelser udvælges der partnere fra hele Europa: regioner og byer – som typisk inddeles i grupper med fælles interesser ("regionale partnerskaber") – virksomheder, finansielle institutioner, internationale sammenslutninger og akademiske organisationer. Partnerne skal arrangere seminarer af fælles interesse, der ofte handler om gennemførelsen af de europæiske struktur- og investeringsfonde og andre EU programmer.

Hvordan tilrettelægges programmet?

Programmet er bygget op omkring et hovedslogan og en række undertemaer. Møderne tilrettelægges af tre grupper af partnere: 1) regioner og byer, 2) EU-institutioner og 3) virksomheder, finansielle institutioner og lokale og europæiske sammenslutninger. For at tilpasse sig covid-19-pandemien er EURegionsWeek siden 2020 blevet et digitalt arrangement, der omfatter virtuelle arbejdsmøder og netværksmuligheder for partnere og deltagere.

Hvem deltager i den europæiske uge for regioner og byer?

Deltagerne har en særlig interesse i regional- og bypolitik, og de fleste er derfor ansatte ved lokal‑, regional- eller statsforvaltninger eller EU-ansatte. Den typiske deltager kommer fra en regional eller lokal forvaltning og deltager i arrangementet for første gang.

Hvad er effekten af den europæiske uge for regioner og byer?

Helt fra begyndelsen er arrangementet systematisk blevet evalueret for at vurdere dets effekt. Deltagerne har især fremhævet det nyttige i information fra EU-institutionerne og netværkssamarbejdet med kolleger fra andre lande for deres professionelle forvaltning af EU‑midler. Den store medieomtale vidner også om, at der er tale om et vigtigt arrangement. Gennem flere år er op mod 300 journalister fra hele Europa kommet til Bruxelles for at dække det i trykte medier, radio, tv og onlinemedier.

Hvordan ansøger man om at blive partner?

Ansøgninger kan generelt indsendes fra slutningen af januar hvert år. Se webstedet for den europæiske uge for regioner og byer. I partnersektionen kan du finde yderligere oplysninger om, hvordan man ansøger.

Hvordan ansøger man om at blive deltager?

Se webstedet for den europæiske uge for regioner og byer for at få yderligere oplysninger om, hvordan man kan tilmelde sig som deltager i arrangementet. Der åbnes for tilmeldinger i løbet af sommeren.

Hvordan tilmelder man sig nyhedsbrevet?

Tilmeld dig nyhedsbrevet for den europæiske uge for regioner og byer.​


Del:
Yderligere information