Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
Skriftlig høring af interesserede parter om rapporten om hindringer for det indre marked og handlingsplanen for håndhævelse af det indre marked  

EU's indre marked blev oprettet for over 25 år siden og har været en af grundstenene i EU's økonomiske udvikling lige siden. Det anses som en af EU's største bedrifter, og det er fundamentet for EU's økonomiske og politiske integration.

Det indre marked har nået et højt niveau af økonomisk integration i det, der nu er den største samlede markedsplads i verden, og det har allerede været til stor gavn for medlemsstaternes og deres byer og regioners økonomier.

Alligevel oplever borgere og iværksættere fortsat hindringer, der forhindrer dem i at udnytte det indre markeds potentiale fuldt ud, og der dukker stadig nye op. Hvis de resterende forhindringer blev fjernet, og den gældende EU-lovgivning blev anvendt effektivt, kunne det indre marked stadig give EU's økonomi og borgere store yderligere fordele.

Kommissionen anerkender dette og har gennem årene taget en række initiativer til at fjerne disse hindringer og forbedre gennemførelsen og håndhævelsen af reglerne for det indre marked. Den 10. marts 2020 offentliggjorde den to meddelelser om det indre marked, som fortsætter denne indsats.

Den første har titlen Påpegning og håndtering af hindringer for det indre marked, og udpeger en lang række hindringer på det indre marked set ud fra Europas virksomheders og forbrugeres synspunkt. Den fremhæver de grundlæggende årsager til disse hindringer: restriktive og komplekse nationale regler, begrænset administrativ kapacitet, ufuldstændig gennemførelse af EU-reglerne og utilstrækkelig håndhævelse heraf.

Den anden har titlen Langsigtet handlingsplan for bedre gennemførelse og håndhævelse af reglerne for det indre marked. Denne handlingsplan er resultatet af en proces, der blev indledt i marts 2019 af Det Europæiske Råd. Den indeholder over 20 foranstaltninger til bedre gennemførelse og håndhævelse af reglerne for det indre marked i tæt samarbejde med medlemsstaterne.​

Begge meddelelser indgår i Kommissionens politiske pakke, der skal hjælpe Europas industri med at gå i spidsen for den dobbelte omstilling til klimaneutralitet og digitalt lederskab. Industripolitikpakken og SMV-strategien vil blive behandlet i to særskilte udtalelser fra Det Europæiske Regionsudvalg (RU).

De førnævnte meddelelser om det indre marked vil blive behandlet i en ny RU-meddelelse om emnet, for hvilken ECON-underudvalget har udpeget Tadeusz Truskolaski (EA/PL), borgmester i Białystok, som ordfører.

Udtalelsen forventes vedtaget på ECON-underudvalgets møde den 24. juni 2020 og på plenarforsamlingen den 12.-14. oktober 2020.

Gennem denne skriftlige høring vil Tadeusz Truskolaski gerne høre de relevante interesserede parter og indsamle deres input for at se nærmere på følgende spørgsmål:

Spørgsmål

  1. Mener du, at Kommissionen har udpeget alle relevante hindringer for det indre marked og fastsat de rette prioriteter i sine meddelelser om det indre marked af 10. marts 2020? Hvad mener du i modsat fald mangler, og hvorfor?
  2. Bør Kommissionen overveje nye lovgivningsforslag for at fjerne hindringerne på det indre marked og styrke gennemførelsen af reglerne for det indre marked? Hvilke typer initiativer bør den i så fald overveje?
  3. Hvordan kan vi beskytte det indre marked bedre mod unfair økonomiske aktiviteter udført af regeringer og enheder i tredjelande? Hvordan kan vi beskytte det indre marked bedre mod dumping på verdensmarkedet?

Du er velkommen til at bidrage til denne høring ved at sende dine svar på de tre ovenstående spørgsmål eller eventuelle yderligere bemærkninger til econ@cor.europa.eu frem til den 20. maj 2020 kl. 15.00.

Det er desuden muligt at arrangere onlinemøder og -udvekslinger med Tadeusz Truskolaski og hans team efter anmodning, og hvis det er relevant.

Med venlig hilsen

 

ECON-sekretariatet​


Contact:
Contact Person: Rafael Mondelaers
Organizer: ECON Secretariat
Del :
 
Yderligere information
Relaterede arrangementer

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/EVENTS/PAGES/17TH-ECON-COMMISSION-MEETING-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/EVENTS/PAGES/ECON-WSC-SINGLE-MARKET-BARRIERS-REPORT.ASPX

17th ECON commission meeting
17th ECON commission meeting

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/EVENTS/PAGES/16TH-ECON-MEETING.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/EVENTS/PAGES/ECON-WSC-SINGLE-MARKET-BARRIERS-REPORT.ASPX

16th meeting of the ECON Commission
16th meeting of the ECON Commission

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/EVENTS/PAGES/EER-2024-INFO-DAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/EVENTS/PAGES/ECON-WSC-SINGLE-MARKET-BARRIERS-REPORT.ASPX

EER 2024 Info Day
EER 2024 Info Day

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/EVENTS/PAGES/15TH-ECON-COMMISSION-MEETING.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/EVENTS/PAGES/ECON-WSC-SINGLE-MARKET-BARRIERS-REPORT.ASPX

15th ECON commission meeting
15th ECON commission meeting

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/EVENTS/PAGES/STAKEHOLDER-CONSULTATION-EUROPEAN-MEDIA-FREEDOM-ACT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/EVENTS/PAGES/ECON-WSC-SINGLE-MARKET-BARRIERS-REPORT.ASPX

Stakeholder consultation: European Media Freedom Act
Stakeholder consultation: European Media Freedom Act