Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
Skriftlig høring af interesserede parter om "En ny industristrategi for Europa"  

REVISED

Europa har altid været hjemsted for en stor industri, der gennem tiden har vist sin evne til at gå forrest med forandring. I dag står den europæiske industri over for et behov for at omstille sig til bæredygtighed og digitalisering, som får større og større betydning for alle politikområder. Kommissionens meddelelse COM(2020) 102 final om En ny industristrategi for Europa tager fat om disse udfordringer. Strategien skal styrke Europas konkurrenceevne og strategiske autonomi i en tid med geopolitisk ustabilitet og stigende international konkurrence.

I meddelelsen opstilles der tre vigtige prioriteter: for det første at bevare den europæiske industris globale konkurrenceevne og de lige konkurrencevilkår både i og uden for Europa, for det andet at gøre Europa klimaneutral inden 2050 og for det tredje at forme Europas digitale fremtid. Meddelelsen ser på de vigtigste drivkræfter for Europas industrielle omstilling og indeholder forslag til en omfattende række foranstaltninger for fremtiden.

Den anerkender de lokale og regionale myndigheders relevans, men tillægger dem ikke den betydning, de fortjener. Dette beskrives i RU's udtalelse om en stedbaseret tilgang (vedtaget den 26.-27. juni 2019, ordfører: Jeanette Baljeu (NL/RE)), hvor RU fremhæver de lokale og regionale myndigheders vigtige rolle i industristrategien og deres afgørende betydning for at sikre en stedbaseret tilgang.

Regionsudvalget:

 • bemærker, at en stedbaseret tilgang kræver velfungerende samarbejdsnetværk og klynger. Udvalget understreger endvidere, at disse netværks og klyngers interregionale samarbejde er altafgørende for udvikling af synergier og opnåelse af en kritisk masse via fælles investeringer med henblik på at gennemføre innovationer i de industrielle værdikæder i hele Europa;
 • understreger, at regionale og lokale myndigheder spiller en nøglerolle i relation til aktivt at etablere det krævede interregionale og grænseoverskridende samarbejde;
 • opfordrer til at øge EU's støtte til regionale økosystemer og klynger inden for rammerne af interregionale investeringer i innovation;
 • mener, at fælleseuropæisk og interregionalt samarbejde spiller en vigtig rolle med hensyn til at realisere den cirkulære og kulstofneutrale økonomis potentiale.

Strategien blev offentliggjort, før det stod klart, at covid-19-pandemien ville få så store konsekvenser for hele industrien. Derfor henviser den ikke til de potentielle virkninger af krisen, og det kan således blive nødvendigt at tilpasse/revidere den.

RU vil på basis af Kommissionens dokument En ny industristrategi for Europa vedtage en udtalelse om En ny industristrategi for Europa med Jeanette Baljeu (NL/RE) som ordfører, sandsynligvis på plenarforsamlingen den 1.-2. juli 2020.

Jeanette Baljeu vil gerne se nærmere på en række spørgsmål sammen med dig gennem en skriftlig høring, som vi i RU vil gennemføre. Høringen drejer sig om følgende spørgsmål, som Jeanette Baljeu beder dig give feedback på sende en e-mail til econ@cor.europa.eu inden den 14. maj 2020.

Spørgsmål

Ordføreren henleder din opmærksomhed på følgende emner, som den nye industristrategi for Europa er bygget op om:

 1. Klimaneutralitet – den grønne omstilling
 2. Digitalt lederskab – den digitale omstilling
 3. Den globale konkurrenceevne

Ordføreren har følgende spørgsmål:

 1. Hvad bør der fokuseres på i udviklingen af europæiske industrielle økosystemer, bl.a. i lyset af covid-19-situationen?
 2. Bør Kommissionen efter din mening tilpasse konkurrencereglerne og statsstøttereglerne til nye teknologiske og globale markedsudviklinger? Kan du i så fald give et eksempel?
 3. Hvordan kan de lokale og regionale myndigheders rolle styrkes gennem den nye industristrategi? Hvilken rolle vil Regionsudvalgets medlemmer spille i denne forbindelse?
 4. Hvad skal der efter din mening til for at sikre fair konkurrence på globalt plan og i EU's indre marked?
 5. Hvilken rolle bør de lokale og regionale myndigheder spille i pagten for færdigheder for at sikre en inklusiv digital omstilling af industrien?
 6. Har Kommissionen fastlagt de rigtige prioriteter? Hvad bør der lægges større vægt på? Hvad mangler?

 


Contact:
Contact Person: Claudia Moser
Organizer: ECON Secretariat
Del :
 
Yderligere information
Relaterede arrangementer

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/EVENTS/PAGES/ECON-13TH.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/EVENTS/PAGES/ECON-NEW-INDUSTRIAL-STRATEGY-FOR-EUROPE.ASPX

13th ECON commission meeting
13th ECON commission meeting

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/EVENTS/PAGES/INDUSTRIAL-TRANSITION-AND-DEMOCRACY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/EVENTS/PAGES/ECON-NEW-INDUSTRIAL-STRATEGY-FOR-EUROPE.ASPX

Industrial Transition and Democracy
Industrial Transition and Democracy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/EVENTS/PAGES/REGULATION-GEOGRAPHICAL-INDICATIONS-CRAFT-INDUSTRIAL-PRODUCTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/EVENTS/PAGES/ECON-NEW-INDUSTRIAL-STRATEGY-FOR-EUROPE.ASPX

Written Stakeholders' Consultation on "Regulation on Geographical Indications for Craft and Industrial Products"
Written Stakeholders' Consultation on "Regulation on Geographical Indications for Craft and Industrial Products"

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/EVENTS/PAGES/ONLINE-STAKEHOLDERS-CONSULTATION-ON-THE-EUROPEAN-CHIPS-ACT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/EVENTS/PAGES/ECON-NEW-INDUSTRIAL-STRATEGY-FOR-EUROPE.ASPX

Online Stakeholders Consultation on the European Chips Act
Online Stakeholders Consultation on the European Chips Act

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/EVENTS/PAGES/BE-PART-OF-THE-FUTURE-OF-EUROPE-IN-THE-VALENCIAN-COMMUNITY_20102021.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/EVENTS/PAGES/ECON-NEW-INDUSTRIAL-STRATEGY-FOR-EUROPE.ASPX

Citizens Dialogue on Industrial policy - Be part of the future of Europe in the Valencian Community!
Citizens Dialogue on Industrial policy - Be part of the future of Europe in the Valencian Community!