Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
Velkommen til Det Europæiske Regionsudvalg  

​Den nye mandatperiode

RU's medlemmer og suppleanter udpeges for en femårig periode, hvilket er længden af RU's mandatperiode. Den kommende mandatperiode indledes den 26. januar 2020 og varer indtil den 25. januar 2025. Ved indledningen af den nye mandatperiode skal alle medlemmer udpeges, og samtlige organer, herunder præsidiet, underudvalgene, arbejdsgrupperne og de interregionale grupper skal nykonstitueres. Medlemmerne vælger på den første plenarforsamling en ny formand, en ny første næstformand og et nyt præsidium.

RU i en nøddeskal

Det Europæiske Regionsudvalg er EU's forsamling af regionale og lokale repræsentanter. Siden 1994 har udvalgets opgave bestået i at repræsentere og fremme de lokale og regionale myndigheders interesser i forbindelse med EU's beslutningsproces. Fra hovedsædet i Bruxelles bidrager Det Europæiske Regionsudvalg således til at skabe en stadig snævrere union mellem de europæiske folk og territorier, hvor beslutningerne i tråd med nærhedsprincippet træffes så tæt på borgerne som muligt.

RU's medlemmers rolle

RU's medlemmer mødes til plenarforsamling i Bruxelles for at behandle og vedtage udtalelser, rapporter og resolutioner. Medlemmer af Europa-Parlamentet, Kommissionen og Rådet samt repræsentanter for EU-formandskabet indbydes til at deltage i plenarforsamlingen for at drøfte spørgsmål af særlig relevans for regioner og byer.

Medlemmerne deltager i arbejdet i RU's tematiske underudvalg og kan udpeges til ordførere med henblik på at udarbejde udtalelser.

Members Village CoR.jpg


Den 138. plenarforsamling

Plenarforsamlingen i februar 2020 bliver den konstituerende plenarforsamling for Det Europæiske Regionsudvalgs syvende mandatperiode, og forløbet vil være forskelligt fra en almindelig plenarforsamling.

Første del afholdes tirsdag den 11. februar om eftermiddagen og vil danne rammen for den formelle konstituering af Det Europæiske Regionsudvalg og vedtagelsen af dagsordenen og valgreglerne.

Mødet hæves derpå, for at de politiske grupper og nationale delegationer kan afholde forberedende møder.

Mødet onsdag den 12. februar om formiddagen vil være helliget valget af formand, første næstformand, de øvrige næstformænd og de øvrige præsidemedlemmer.

Efter det nye RU-præsidiums indledende møde vil plenarforsamlingen blive genoptaget kl. 14.30 med en række politiske debatter, herunder en debat om konferencen om Europas fremtid med deltagelse af Dubravka Šuica, næstformand for Kommissionen med ansvar for demokrati og demografi. Plenarforsamlingen vil endvidere diskutere og stemme om nedenstående resolutioner og udtalelser.

Etableringen af de nye underudvalg finder sted torsdag den 13. februar om formiddagen.


Contact:
Contact Person: Registry
Organizer: Registry

 Related Press Releases

Related Press Releases
Del :
 
Yderligere information
Relaterede arrangementer

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/EVENTS/PAGES/CHALLENGES-BORDER-REGIONS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/EVENTS/PAGES/138TH-COR-PLENARY-SESSION.ASPX

Invitation: Life in Border Regions – Tackling the challenges
Invitation: Life in Border Regions – Tackling the challenges

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/EVENTS/PAGES/COR-UK-CONTACT-GROUP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/EVENTS/PAGES/138TH-COR-PLENARY-SESSION.ASPX

CoR-UK Contact Group meeting
CoR-UK Contact Group meeting

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/EVENTS/PAGES/INTERNATIONAL-WOMENS-DAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/EVENTS/PAGES/138TH-COR-PLENARY-SESSION.ASPX

From local to global: fostering women's leadership in a changing world
From local to global: fostering women's leadership in a changing world

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/EVENTS/PAGES/NEW-CHAPTER-DEMOCRACY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/EVENTS/PAGES/138TH-COR-PLENARY-SESSION.ASPX

A new chapter for participatory democracy
A new chapter for participatory democracy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/EVENTS/PAGES/WEBINAR-CEF-RENEWABLE-ENERGY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/EVENTS/PAGES/138TH-COR-PLENARY-SESSION.ASPX

Webinar on CEF Cross-border Renewable Energy Projects
Webinar on CEF Cross-border Renewable Energy Projects