Automatisk oversættelse
 
Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
133rd CoR plenary session  

​The members of the European Committee of the Regions met in the 133rd plenary session on 6 and 7 February 2019.

Several debates took place with the participation of Ms Viorica Dãncilã, Romanian Prime Minister, representative of the Romanian EU Presidency of the Council, and with Mr Tibor Navracsics, Commissioner for Education, Culture, Youth and Sport.

10 opinions were on the agenda of this plenary session.

Here is the list of opinions adopted during the February plenary session:

 


 

 Associated press releases

Associated press releases
Den rumænske premierminister: Det fremtidige EU-budget skal omfatte en stærk samhørighedspolitik for alle regioner og byer
Den rumænske premierminister: Det fremtidige EU-budget skal omfatte en stærk samhørighedspolitik for alle regioner og byer
Press release | Cohesion policy reform;EU annual budget;
Den rumænske premierminister, Vasilica Viorica Dăncilă, opstillede under en debat med lokale og regionale ledere den 6. februar prioriteterne for Den Europæiske Union. Premierminister Dăncilă – hvis land i seks måneder varetager det roterende rådsformandskab – sagde, at det i en tid med tiltagende populisme er altafgørende at styrke den europæiske samhørighed, og at dette vil kræve fuld opbakning fra alle regioner og byer. I lyset af Storbritanniens forventede udtræden af EU i marts, de igangværende komplekse forhandlinger om det fremtidige EU-budget og valget til Europa-Parlamentet i maj opfordrede premierministeren til et fælles engagement til fordel for konkurrenceevne, konvergens og sikkerhed og fremhævede samtidig behovet for en stærk samhørighedspolitik i EU's langsigtede budget efter 2020. Under sin åbningstale på Det Europæiske Regionsudvalgs (RU) plenarforsamling (#CoRplenary) sagde premierminister Dăncilă : "Europa står over for mange udfordringer. Vi må udvise enhed og samhørighed, og det rumænske rådsformandskab stiller derfor skarpt på den grundlæggende værdi, der ligger i samhørighed i alle dens dimensioner – det være sig den politiske, økonomiske og sociale dimension. Vi må alle gøre en indsats for at synliggøre de reelle fordele ved EU for borgerne i deres dagligdag. Det fremtidige EU-budget skal tilvejebringe tilstrækkelige midler, så det kan skabe både vækst og konvergens. Netop derfor er den europæiske samhørighedspolitik så vigtig. Uden denne ville de regionale og lokale forskelle have været endnu større. Den har gjort det muligt at bygge partnerskaber og broer mellem regioner og byer, den er EU's vigtigste investeringsstrategi, og den har udviklet sig til at kunne imødegå nye udfordringer. Samhørighedspolitikken skal fortsætte med at tjene alle regioner og byer i fremtiden". 

Contact:
Contact Person: a
Organizer: Registry
Share:
Yderligere information