Publikationer 

Det Europæiske Regionsudvalg (RU) producerer hvert år et antal digitale publikationer, lige fra foldere til brochurer med hele farvespektret, for at understøtte det lovgivningsarbejde, som udvalgets medlemmer udfører. Disse publikationer er henvendt til både den brede offentlighed og regionale og lokale myndigheder. De sigter mod at skabe øget opmærksomhed om relevant EU‑politik og RU's aktiviteter.

Den digitale udgave af disse brochurer, som RU tillige trykker, kan findes på denne side.

Desuden findes der en særlig side vedrørende RU's visuelle identitet og logo.

Browse by year:​​​​​​ • The Green Deal goes local!

  The Green Deal goes local!
  Dato for offentliggørelse: 09/10/2020Emne: Green Deal
 • Europe. It is all of us!

  Europe. It is all of us!
  Dato for offentliggørelse: 03/09/2020Emne: Multi-level governance and devolution, Future of Europe, Territorial cohesion, Green DealForfatter: Edited by Directorate for Communication of the European Committee of the Regions
  Tilgængelige sprog (1)
  1. Deutsch(3.18 MB-PDF)Download
   Europa. Das sind wir alle!
  Mangler det sprog, du søger, på listen?  Find ud af, hvorfor.
 • Hvad er Det Europæiske Regionsudvalg (RU)?

  Hvad er Det Europæiske Regionsudvalg (RU)?
  Dato for offentliggørelse: 30/07/2020Emne: Public administration
  Tilgængelige sprog (23)
  1. English(796.34 KB-PDF)Download
   What is the European Committee of the Regions?
  2. Deutsch(338.72 KB-PDF)Download
   Was ist der Europäische Ausschuss der Regionen (AdR)?
  3. български(339.9 KB-PDF)Download
   Какво представлява Европейският комитет на регионите (КР)?
  4. Čeština(333.41 KB-PDF)Download
   Co je Evropský výbor regionů (VR)?
  5. ελληνικά(345.76 KB-PDF)Download
   Τι είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ);
  6. español(334.52 KB-PDF)Download
   ¿Qué es el Comité Europeo de las Regiones (CDR)?
  7. eesti(331.65 KB-PDF)Download
   Mis on Euroopa Regioonide Komitee (RK)?
  8. suomi(331.25 KB-PDF)Download
   Euroopan alueiden komitea (AK) pähkinänkuoressa
  9. français(335.48 KB-PDF)Download
   Le Comité européen des régions (CdR): de quoi s’agit-il?
  10. Gaeilge(334.78 KB-PDF)Download
   Cad é Coiste Eorpach na Réigiún?
  11. hrvatski(331.6 KB-PDF)Download
   Što je Europski odbor regija (OR)?
  12. magyar(336.01 KB-PDF)Download
   Mit kell tudni a Régiók Európai Bizottságáról (RB)?
  13. italiano(332.94 KB-PDF)Download
   Che cos'è il Comitato europeo delle regioni (CdR)?
  14. lietuvių(334.07 KB-PDF)Download
   Kas yra Europos regionų komitetas (RK)?
  15. latviešu(333.31 KB-PDF)Download
   Kas ir Eiropas Reģionu komiteja (RK)?
  16. Malti(336.78 KB-PDF)Download
   X’inhu l-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni (KtR)?
  17. Nederlands(334.05 KB-PDF)Download
   Wat is het Europees Comité van de Regio’s (CvdR)?
  18. polski(336.91 KB-PDF)Download
   Czym jest Europejski Komitet Regionów (KR)?
  19. português(335.45 KB-PDF)Download
   O que é o Comité das Regiões Europeu (CR)?
  20. română(333.73 KB-PDF)Download
   Ce este Comitetul European al Regiunilor (CoR)?
  21. slovenčina(334.17 KB-PDF)Download
   Čo je Európsky výbor regiónov (VR)?
  22. slovenščina(330.64 KB-PDF)Download
   Kaj je Evropski odbor regij (OR)?
  23. svenska(333.59 KB-PDF)Download
   Vad är Europeiska regionkommittén (ReK)?
  Mangler det sprog, du søger, på listen?  Find ud af, hvorfor.
 • At bringe EU tættere på befolkningen – Det Europæiske Regionsudvalgs politiske prioriteter for 2020-2025

  At bringe EU tættere på befolkningen – Det Europæiske Regionsudvalgs politiske prioriteter for 2020-2025
  Dato for offentliggørelse: 02/07/2020Emne: Climate change policy, Circular economy, Environment policy, Biodiversity, Migration, asylum and integration of migrants, Digital agenda, Future of Europe, Cohesion policy reform, Multi-level governance and devolution, REFIT and better law-making
  Tilgængelige sprog (23)
  1. English(9.06 MB-PDF)Download
   Bringing Europe closer to people
  2. Deutsch(16.25 MB-PDF)Download
   Europas Bürgernähe stärken: die politischen Prioritäten des Europäischen Ausschusses der Regionen 2020–2025
  3. български(16.27 MB-PDF)Download
   Доближаване на Европа до хората — Политическите приоритети на Европейския комитет на регионите за периода 2020—2025 г.
  4. Čeština(16.25 MB-PDF)Download
   Přiblížit Evropu občanům – Politické priority Evropského výboru regionů na období 2020–2025
  5. ελληνικά(16.29 MB-PDF)Download
   Η Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες - Οι πολιτικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών για την περίοδο 2020-2025
  6. español(16.25 MB-PDF)Download
   Acercar Europa a sus ciudadanos – Las prioridades políticas del Comité Europeo de las Regiones para 2020-2025
  7. eesti(16.24 MB-PDF)Download
   Tuua Euroopa inimestele lähemale – Euroopa Regioonide Komitee poliitilised prioriteedid 2020–2025
  8. suomi(16.24 MB-PDF)Download
   Unioni lähemmäs ihmisiä – Euroopan alueiden komitean poliittiset painopisteet vuosina 2020–2025
  9. français(16.25 MB-PDF)Download
   Rapprocher l’Europe de ses citoyens — Priorités politiques du Comité européen des régions pour 2020-2025
  10. Gaeilge(16.25 MB-PDF)Download
   An Eoraip a thabhairt níos cóngaraí dá saoránaigh: tosaíochtaí polaitiúla Choiste Eorpach na Réigiún do 2020-2025
  11. hrvatski(16.24 MB-PDF)Download
   Europa bliža građanima – Politički prioriteti Europskog odbora regija za razdoblje 2020. – 2025.
  12. magyar(16.25 MB-PDF)Download
   Emberközelibb Európa – A Régiók Európai Bizottsága politikai prioritásai a 2020–2025-ös időszakra
  13. italiano(16.24 MB-PDF)Download
   Avvicinare l'Europa ai cittadini - Le priorità politiche del Comitato europeo delle regioni per il periodo 2020-2025
  14. lietuvių(16.24 MB-PDF)Download
   Žmonėms artimesnė Europa. Europos regionų komiteto 2020–2025 m. politiniai prioritetai
  15. latviešu(16.25 MB-PDF)Download
   Tuvināt Eiropu cilvēkiem: Eiropas Reģionu komitejas politiskās prioritātes 2020.–2025. gadam
  16. Malti(16.25 MB-PDF)Download
   Inressqu lill-Ewropa eqreb taċ-ċittadini - Il-prijoritajiet politiċi tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni għall-2020-2025
  17. Nederlands(16.25 MB-PDF)Download
   Europa dichter bij de burger brengen – De beleidsprioriteiten van het Europees Comité van de Regio’s voor 2020-2025
  18. polski(16.25 MB-PDF)Download
   Europa bliżej obywateli – priorytety polityczne Europejskiego Komitetu Regionów na lata 2020–2025
  19. português(16.25 MB-PDF)Download
   Aproximar a Europa dos cidadãos – As prioridades políticas do Comité das Regiões Europeu para o quinquénio de 2020 a 2025
  20. română(16.25 MB-PDF)Download
   Apropierea Europei de cetățeni – Prioritățile politice ale Comitetului European al Regiunilor pentru perioada 2020-2025
  21. slovenčina(16.25 MB-PDF)Download
   Priblížiť Európu k občanom: politické priority Európskeho výboru regiónov na roky 2020 – 2025
  22. slovenščina(16.23 MB-PDF)Download
   Približati Evropo ljudem – politične prednostne naloge Evropskega odbora regij v obdobju 2020–2025
  23. svenska(16.24 MB-PDF)Download
   Föra EU närmare medborgarna – Europeiska regionkommitténs politiska prioriteringar 2020 2025
  Mangler det sprog, du søger, på listen?  Find ud af, hvorfor.
 • Declaration on COVID-19 Response: Local and regional authorities as actors of the European response to the COVID-19 crisis

  Declaration on COVID-19 Response: Local and regional authorities as actors of the European response to the COVID-19 crisis
  Dato for offentliggørelse: 12/05/2020Emne: Public health, European Fund for Strategic Investment (EFSI), Economic Governance, Cohesion policy reform, EU annual budget, European Structural and Investment Funds, Multi-annual financial framework (MFF), Territorial cohesionForfatter: European Committee of the Regions
 • The History of the Committee of the Regions

  The History of the Committee of the Regions
  Dato for offentliggørelse: 06/02/2020Emne: Agriculture, Rural development, EU communication policy, Fundamental rights and rule of law, Multi-level governance and devolution, Public administration, Subsidiarity and proportionality, Future of Europe, Cohesion policy reform, European Structural and Investment Funds, Multi-annual financial framework (MFF), Territorial cohesion, Urban policy, Economic and Monetary Union (EMU), Europe 2020 Strategy, European Fund for Strategic Investment (EFSI), Economic Governance, Investment policy, Circular economy, Climate change policy, Covenant of Mayors, Development cooperation, Euro-Mediterranean Partnership, Eastern Partnership, Digital policy and connectivity, Equality, Social economy, Youth policy, Urban mobilityForfatter: European Committee of the Regions
  Tilgængelige sprog (1)
  1. français(2.41 MB-PDF)Download
   Histoire du Comité des régions
  Mangler det sprog, du søger, på listen?  Find ud af, hvorfor.
Del:
 
Back to top