Regionerne skaber resultater  

 
Kampagnen "Regioner og byer for udvikling" er et led i Det Europæiske Regionsudvalgs bidrag til at sikre, at den europæiske konsensus om udvikling og FN's mål for bæredygtig udvikling kan indfries. Kampagnen fremhæver det arbejde, der gøres af byer og regioner, som har forpligtet sig til FN's 15-årige handlingsplan for mennesker, planeten og velstand. Den sætter bundstyrede bidrag til de globale udfordringer i højsædet. Den slår også et slag for politiske ændringer på EU- og globalt niveau, der giver lokalsamfund, byer og regioner handlemuligheder i deres søgen efter passende lokale svar på internationale udfordringer.

På linje med FN's bæredygtighedsmål nr. 11 – at gøre byer og regioner inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige -– fokuserer #Regions4Dev-kampagnen på:

  • bæredygtighed: indsats for at fremme bæredygtig udvikling, men også mere specifikt for at udvikle en grønnere, cirkulær økonomi
  • robusthed: byernes og regionernes indsats for at modvirke og tilpasse sig til klimaændringerne
  • sikkerhed: EU's byers og regioners indsats for at stabilisere EU's naboområde og udvikle bydiplomati
  • inkluderende samfund: indsats for at gøre byer og regioner inkluderende for kvinder, børn, ældre, personer med handicap og nytilkomne.

Hvorfor #Regions4Dev?

Globale udfordringer fordrer lokale tiltag – af regioner, byer og lokalsamfund. Hvis ikke de lokale og regionale myndigheder fører an, vil verden ikke kunne nå sit mål om at begrænse klimaændringen til under 1,5 grad celsius. Byerne og regionerne er tvunget til at handle, eftersom de befinder sig i forreste linje af de sociale og økonomiske forandringer, der skyller henover verden – med hensyn til hvor befolkningerne lever, arbejder og udvikler sig. Mange lokale og regionale myndigheder vælger at gå foran og finde svar, som sætter deres lokalsamfund i stand til at håndtere ændringerne på bæredygtig vis. De går tillige et skridt videre, idet de danner internationale alliancer og etablerer partnerskaber med lokalsamfund i andre lande.

Behovet for, at man tænker globalt og handler lokalt, er blevet anerkendt af den Europæiske Union gennem den europæiske konsensus om udvikling og i FN's 2030-dagsorden for bæredygtig udvikling.

Inden for mange områder mangler regionernes og byernes potentiale – som katalysatorer for forandringer og som stabiliserende faktorer – imidlertid endnu at blive anerkendt af nationale regeringer og på internationalt niveau. Byer og regioner er blevet aktører på den internationale scene. #Regions4Dev vil bidrage til at sætte fokus på den rolle, som de allerede spiller.

Fremme forandringer

  • Verden forandrer sig i stor fart, og vores reaktion skal være hurtig med en indsats på alle myndighedsniveauer.
  • Vær med i Nicosia-initiativet – peer-to-peer partnerskaber med libyske byer
  • Vær med i Ukraine-initiativet – peer-to-peer partnerskaber med ukrainske byer og regioner
  • Vær med i den globale borgmesterpagt for klima og energi – et bundstyret initiativ, der begyndte i Europa og i 2016 blev en global bevægelse
  • Vær med i borgmestre for økonomisk vækst – en mulighed for byer og regioner i Østpartnerskabet til at udvikle deres økonomi med EU-støtte
  • Tilbyd støtte til byer og regioner i udviklingslandene – peer-to-peer partnerskaber mellem regioner kan formidles af RU og Kommissionen