Tilslut dig fællesskabet af unge folkevalgte politikere (YEP)! 

Programmet for unge folkevalgte politikere i 2023 

Er du politiker med et mandat på lokalt eller regionalt plan i EU, og er du født efter den 1. januar 1983? Har du lyst til at netværke, udveksle bedste praksis, indhente oplysninger om EU-lovgivning og EU-finansieringsmuligheder, bidrage til Det Europæiske Regionsudvalgs arbejde og mødes og debattere med RU-medlemmer og andre lokale, regionale og europæiske politikere? Så er du velkommen til at ansøge om at deltage i netværket af unge folkevalgte politikere (YEP)!

Læs nedenfor om alle detaljer vedrørende YEP-programmet for 2023 og indsend din ansøgning senest den 10. april 2023.

Indhold

Hvem?

Du kan ansøge, hvis du:

 • er valgt ved et direkte almindeligt valg på regionalt eller lokalt plan i en EU-medlemsstat eller et EU-kandidatland
 • er født efter den 1. januar 1983
 • ikke er medlem eller suppleant i RU
 • har gode engelskkundskaber
 • udfylder ansøgningsformularen og indsender den senest den 10. april 2023.

Ansøgerne udvælges på grundlag af kvaliteten af deres ansøgningsskema og med henblik på at sikre balance med hensyn til køn, regional og lokal repræsentation, politisk tilhørsforhold og nationalitet.

Ansøgninger skal udfærdiges på engelsk eller fransk for at komme i betragtning.

Hvorfor?

 • for at netværke med andre unge folkevalgte politikere fra andre steder i EU og med andre politikere på lokalt, regionalt, nationalt og europæisk plan
 • for at udveksle bedste praksis med andre lokale og regionale politikere gennem YEPcommunity.eu
 • for at blive sat ind i de muligheder, som EU tilbyder lokale og regionale områder
 • for at tale på vegne af EU's regioner og kommuner i EU's lovgivningsproces
 • for at bidrage til EU's politikudformning
 • for at styrke din profil i europæiske kredse

Derudover vil udvalgte unge folkevalgte politikere få mulighed for at deltage i forskellige kommunikationsaktiviteter i forbindelse med programmet.

Hvad?

Programmet er bygget op omkring tre emner.

1. Et nyt kapitel for demokratiet i EU

YEP-Programmet for unge folkevalgte politikere vil hjælpe dig med at bygge bro mellem din by og region og EU. Det vil give dig inspiration til, hvordan du kan fremme deltagelsesdemokrati og bistå dig med at finde måder, hvorpå unge kan inddrages i den demokratiske debat og i det lokale samfundsliv.

2. Håndtering af klima- og energikrisen

Under dette emne vil YEP-programmet give dig et større indblik i den europæiske grønne pagt og mulighed for at inspirere og selv blive inspireret af projekter, der gennemføres af andre unge folkevalgte politikere, RU-medlemmer og andre politikere. Du vil også blive bevidst om, hvordan du kan bidrage til EU's klimamål og mål om kulstofneutralitet.

3. Den fremtidige samhørighedspolitik

Programmet for unge folkevalgte politikere vil sætte dig ind i de udfordringer og muligheder, som den europæiske samhørighedspolitik giver. Du vil især lære om finansieringsmuligheder for lokale og regionale myndigheder, inspirerende innovative projekter til støtte for udviklingen af EU's regioner og om de organisationer, der støtter de lokale myndigheder i udformningen og gennemførelsen af deres idéer. 

Møderne vil foregå på engelsk.

Hvornår?

YEP-programmet for 2023 løber indtil foråret 2024, og der er planlagt aktiviteter i løbet af året. Nogle aktiviteter vil være obligatoriske.

Derefter bliver du alumne, og du vil blive inviteret til yderligere arrangementer.

Her finder du en foreløbig liste over aktiviteter i 2023. Vær opmærksom på, at datoerne stadig kan ændres.

Der kan tilføjes yderligere aktiviteter/arrangementer i løbet af året. Du vil blive underrettet i god tid.

 • regelmæssige netværksmøder
 • deltagelse i RU-underudvalgsmøder og plenarforsamlinger
 • deltagelse i offentlige høringer
 • 16. maj: velkomstmøde – online – obligatorisk
 • juni: kursus om: "Et nyt kapitel om demokrati i EU" – obligatorisk
 • 26.-27. juni: EuroPCom, konference om EU's offentlige kommunikation
 • september: kursus om emnet: "Håndtering af klima- og energikriser" – obligatorisk
 • 9.-12. oktober: 21. europæiske uge for regioner og byer, YEP-møde – obligatorisk
 • november: kursus om: "Samhørighedspolitikkens fremtid" – obligatorisk

Hvor?

Arrangementer afholdes online og i RU i Bruxelles. Du vil i god tid blive underrettet om betingelserne for deltagelse. 

Hvordan?

For at ansøge skal du udfylde følgende formular på engelsk eller fransk:

Ansøgningsformular til optagelse i YEP-fællesskabet

Hvor meget?

Der ydes ikke godtgørelser for deltagelse i onlinearrangementer og -aktiviteter.

I tilfælde af arrangementer, der kræver fysisk tilstedeværelse i Bruxelles, kan RU:

 • godtgøre rejseudgifter
 • udbetale et fast dagpengebeløb pr. ophold mod forelæggelse af bilag for en overnatning på mødestedet.

Godtgørelse af rejseudgifter og udbetaling af dagpenge afhænger af det budget, der er til rådighed. 

RU's politiske grupper er ansvarlige for den endelige udvælgelse af unge folkevalgte politikere til programmet og til arrangementer, hvor ressourcerne er begrænsede.

Kontakt

Direktoratet for Kommunikation – Programteamet for YEP
Del:
 
Back to top