EU:s framtid 2020  I de seneste år har myndigheder og folkevalgte forsamlinger på alle niveauer oftere inddraget borgerne i beslutningstagningen for at forbedre kvaliteten og gennemsigtigheden af og ejerskabet til politikker på lokalt, nationalt og europæisk plan. På "Europas fremtid" har EU's medlemsstater og EU‑institutionerne gennemført tusinder af borgerdialoger og høringer, ligesom de har forpligtet sig til at fortsætte dette arbejde i de kommende år.

Sammen med EU-institutionerne arbejder RU med udformningen af fremtidens borgerdialoger og ‑høringer, som vil få et mere permanent og struktureret format, der omfatter en feedbackmekanisme, alt sammen med det formål at forbedre inddragelsen af det lokale niveau i EU's beslutningstagning. Med henblik på at forberede denne nye model afholdt RU en række seminarer mellem april og juni 2019 med eksperter fra regionale og lokale myndigheder, tænketanke og fonde samt kolleger fra EU-institutionerne. Resultaterne af disse seminarer har dannet input til et kompendium over regionale politikeres, konkrete aktørers og forskeres synspunkter. Klik her​ for at downloade kompendiet og se mere om, hvordan man bedst inddrager borgerne.

************


Flickr
Contact
Directorate for communication
Local events team
eulocal@cor.europa.eu​​
Lunch Time Seminars
 
Materials
 
Future of Europe campaign
 
Online survey/Mobile App
 
Twitter #Eulocal #FutureofEurope