Europæiske iværksætterregioner (EER)  
Award 2021

Europæiske iværksætterregioner (EER) er en ordning, der udpeger og belønner EU-regioner, som har fremragende og innovative politiske strategier for iværksætteri, uafhængigt af deres størrelse, velstand og kompetencer. Regioner med den mest overbevisende, fremsynede og lovende vision kan kalde sig "Europæisk iværksætterregion" i et helt år.

Iværksætterregionsordningen er lanceret i partnerskab med Kommissionen og støttes af interessenter på EU-plan som f.eks. SME United, Eurochambres, ​ Social Economy Europe og EURADA. Den er åben for enhver organisation, der ønsker at bidrage til ordningens målsætninger.

Den europæiske iværksætterregionspris 2020 går til følgende regioner Gdansk/Pomorskie (Polen), Business Region Göteborg (Sverige) og Navarra (Spanien).

Flere oplysninger om vinderregionerne findes i pressemeddelelsen.

Sådan søger man

Hvem kan søge?

 • Åben for områder i alle EU-medlemsstater, herunder lokalsamfund og byer samt grænseoverskridende områder, der har status som juridisk person, f.eks. EGTS'er og euroregioner
 • Skal besidde kompetencer på politisk niveau (ikke nødvendigvis på lovgivningsmæssigt niveau)
 • Skal være i stand til at gennemføre en overordnet iværksættervision
 • Uafhængigt af størrelse, økonomisk situation og specifikke beføjelser
 • Åben både for områder, der allerede har succes, og for dem, som er indstillede på at gennemføre de nødvendige ændringer.

Især grænseoverskridende regioner opfordres til at indgive ansøgninger.

Nødvendige dokumenter
 • Ansøgningsskema
 • Faktablad om den ansøgende region/by
 • En kort beskrivelse af regionens politiske vision
 • En beskrivelse af de planlagte styringsmekanismer, der skal sikre en effektiv gennemførelse af iværksættertiltagene
 • Handlingsplan
 • Kommunikationsplan
 • En politisk tilsagnserklæring, hvoraf det fremgår, at regionens/byens iværksætterstrategi er godkendt af den politiske ledelse (f.eks. den regionale forsamling, den regionale regering eller andre beføjede politiske organer).
Ansøgningsprocedure

Juryen tager hensyn til

 • Den enkelte ansøgers budget, særlige strukturelle eller geografiske udfordringer og økonomiske udgangssituation
 • Den overordnede præsentation af ansøgerens vision.

Yderligere oplysninger om, hvordan man ansøger, kan findes under rubrikken Dokumenter nedenfor.

Dokumenter (Europæiske iværksætterregioner 2021)

Juryen for den europæiske iværksætterregionspris

 

Kontaktperson:

Piotr Zajaczkowski
Regionsudvalget
Tlf.: +32 (0)2/282.24.01
eer-cdr@cor.europa.eu