Europæiske iværksætterregioner (EER)  
Award 2021

Europæiske iværksætterregioner (EER) er en ordning, der udpeger og belønner EU-regioner, som har fremragende og innovative politiske strategier for iværksætteri, uafhængigt af deres størrelse, velstand og kompetencer. Regioner med den mest overbevisende, fremsynede og lovende vision kan kalde sig "Europæisk iværksætterregion" i et helt år.

Iværksætterregionsordningen er lanceret i partnerskab med Kommissionen og støttes af interessenter på EU-plan som f.eks. SME United, Eurochambres og Social Economy Europe. Den er åben for enhver organisation, der ønsker at bidrage til ordningens målsætninger.

Den europæiske iværksætterregionspris 2020 går til følgende regioner Gdansk/Pomorskie (Polen), Business Region Göteborg (Sverige) og Navarra (Spanien).

Flere oplysninger om vinderregionerne findes i pressemeddelelsen.

Sådan søger man

Hvem kan søge?

 • Åben for områder i alle EU-medlemsstater, herunder lokalsamfund og byer samt grænseoverskridende områder, der har status som juridisk person, f.eks. EGTS'er og euroregioner
 • Skal besidde kompetencer på politisk niveau (ikke nødvendigvis på lovgivningsmæssigt niveau)
 • Skal være i stand til at gennemføre en overordnet iværksættervision
 • Uafhængigt af størrelse, økonomisk situation og specifikke beføjelser
 • Åben både for områder, der allerede har succes, og for dem, som er indstillede på at gennemføre de nødvendige ændringer.

Især grænseoverskridende regioner opfordres til at indgive ansøgninger.

Nødvendige dokumenter
 • Ansøgningsskema
 • Faktablad om den ansøgende region/by
 • En kort beskrivelse af regionens politiske vision
 • En beskrivelse af de planlagte styringsmekanismer, der skal sikre en effektiv gennemførelse af iværksættertiltagene
 • Handlingsplan
 • Kommunikationsplan
 • En politisk tilsagnserklæring, hvoraf det fremgår, at regionens/byens iværksætterstrategi er godkendt af den politiske ledelse (f.eks. den regionale forsamling, den regionale regering eller andre beføjede politiske organer).
Ansøgningsprocedure

Juryen tager hensyn til

 • Den enkelte ansøgers budget, særlige strukturelle eller geografiske udfordringer og økonomiske udgangssituation
 • Den overordnede præsentation af ansøgerens vision.

Yderligere oplysninger om, hvordan man ansøger, kan findes under rubrikken Dokumenter nedenfor.

Dokumenter (Europæiske iværksætterregioner 2021)

Juryen for den europæiske iværksætterregionspris

 

Kontaktperson:

Piotr Zajaczkowski
Regionsudvalget
Tlf.: +32 (0)2/282.24.01
eer-cdr@cor.europa.eu

Adopted Opinions

Opinions currently in discussion

No results.
Share: