Den europæiske grænseoverskridende borgeralliance 

​Den europæiske grænseoverskridende borgeralliance blev lanceret i 2020. Det er et initiativ, der skal forbedre livet for de europæiske borgere i EU's grænseregioner.

Den europæiske grænseoverskridende borgeralliance har deltagelse af:

 • Det Europæiske Regionsudvalg
 • Europæiske Grænseregioners Arbejdsfællesskab (AEBR)
 • Mission Opérationnelle Transfrontalière (MOT)
 • Central European Service for Cross-border Initiatives (CESCI)
Indhold

Grænseregioner i EU​

De indre grænseregioner dækker 40 % af EU's område, tegner sig for 30 % af Unionens befolkning (150 mio. mennesker) og huser næsten 2 mio. grænsependlere. Siden oprettelsen af det indre marked og Schengenområdet er der skabt mange nye muligheder i grænseregionerne, og i mange tilfælde er disse regioner ophørt med at være perifere og er blevet til vækstområder.

Udfordringerne ved at bo i en grænseregion

Der er imidlertid stadig mange hindringer. Borgere i grænseregioner støder fortsat på vanskeligheder i deres dagligdag, hvad enten det drejer sig om jobsøgning, adgang til sundhedsydelser, pendlertrafik i hverdagen eller overvindelse af administrative forhindringer. På samme måde står virksomhederne over for hindringer, der hæmmer deres vækst, og de lokale og regionale myndigheder står over for udfordringer med at etablere et tættere grænseoverskridende samarbejde, f.eks. vedrørende grænseoverskridende offentlige tjenester.

Disse udfordringer blev endnu tydeligere under covid-19-krisen, hvor grænserne efter flere årtier med fri bevægelighed blev lukket i løbet af en nat, hvilket resulterede i enorme negative økonomiske og sociale konsekvenser for borgere og virksomheder i grænseregioner. Det er derfor afgørende at overvinde disse hindringer for at kunne mobilisere de muligheder, som åbne grænser giver borgere og virksomheder, og for at træffe de nødvendige foranstaltninger til at opnå og opretholde dette, selv i en krisesituation.

Øget samarbejde

Til gengæld skal det bemærkes, at krisen også tilskyndede til flere former for samarbejde og afslørede indbyrdes afhængighed på tværs af grænserne og solidaritet, som nu skal organiseres og styrkes gennem europæiske og nationale offentlige politikker under fuld hensyntagen til de særlige forhold i de grænseoverskridende regioner.

Erklæring og resolution vedrørende grænseoverskridende samarbejde​

Til høj re kan du læse den europæiske grænseoverskridende borgeralliances erklæring Grænseoverskridende regioner i centrum for morgendagens Europa, som førte til vedtagelsen af resolutionen om en vision for Europa: Fremtiden for det grænseoverskridende samarbejde på RU's plenarforsamling den 1. juli 2021.

Denne resolution er et resultat af en lang række drøftelser, høringer af interessenter og offentlige høringer, som fandt sted mellem juli 2020 og juli 2021, og den skitserer konkrete forslag fra alliancen og RU med henblik på konferencen om Europas fremtid.

Dokumenter

 • Declaration

  Tilgængelige sprog (24)
  1. български(303.59 KB-PDF)Download
  2. hrvatski(297.36 KB-PDF)Download
  3. Čeština(307.59 KB-PDF)Download
  4. Nederlands(111.67 KB-PDF)Download
  5. English(18.68 KB-PDF)Download
  6. eesti(100.88 KB-PDF)Download
  7. suomi(19.09 KB-PDF)Download
  8. français(301.52 KB-PDF)Download
  9. Deutsch(110.58 KB-PDF)Download
  10. ελληνικά(288.63 KB-PDF)Download
  11. magyar(299.6 KB-PDF)Download
  12. italiano(20.42 KB-PDF)Download
  13. latviešu(298.18 KB-PDF)Download
  14. lietuvių(299.88 KB-PDF)Download
  15. Malti(310.03 KB-PDF)Download
  16. polski(308.73 KB-PDF)Download
  17. português(20.59 KB-PDF)Download
  18. română(297.83 KB-PDF)Download
  19. SR(293.64 KB-PDF)Download
  20. slovenčina(310.85 KB-PDF)Download
  21. slovenščina(288.3 KB-PDF)Download
  22. español(19.42 KB-PDF)Download
  23. svenska(19.13 KB-PDF)Download
  24. Ukranian | український(304.46 KB-PDF)Download
  Mangler det sprog, du søger, på listen?  Find ud af, hvorfor.
 • Resolution om en vision for Europa: fremtiden for det grænseoverskridende samarbejde

  Tilgængelige sprog (22)
  1. български(106.03 KB-DOCX)Download
   Резолюция относно визия за Европа: бъдещето на трансграничното сътрудничество
  2. hrvatski(116.8 KB-DOCX)Download
   Rezolucija Vizija za Europu: Budućnost prekogranične suradnje
  3. Čeština(127.85 KB-DOCX)Download
   Usnensení - Vize pro Evropu: Budoucnost přeshraniční spolupráce
  4. Nederlands(123.63 KB-DOCX)Download
   Resolutie over een visie voor Europa: de toekomst van grensoverschrijdende samenwerking
  5. English(131.55 KB-DOCX)Download
   Resolution on a vision for Europe: future of Cross-Border Cooperation
  6. eesti(118.51 KB-DOCX)Download
   Visioon Euroopast: piiriülese koostöö tulevik
  7. suomi(122.01 KB-DOCX)Download
   Päätöslauselma aiheesta "Visio Euroopasta: rajatylittävän yhteistyön tulevaisuus"
  8. français(95.28 KB-DOCX)Download
   Résolution sur le thème Une vision pour lEurope: lavenir de la coopération transfrontalière
  9. Deutsch(122.03 KB-DOCX)Download
   Eine Vision für Europa: Zukunft der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit
  10. ελληνικά(133.48 KB-DOCX)Download
   Ψήφισμα με θέμα: Όραμα για την Ευρώπη: το μέλλον της διασυνοριακής συνεργασίας
  11. magyar(125.53 KB-DOCX)Download
   Állásfoglalás: Európa jövőképe: A határon átnyúló együttműködés jövője
  12. italiano(123.66 KB-DOCX)Download
   Risoluzione - Una visione per l'Europa: il futuro della cooperazione transfrontaliera
  13. latviešu(122.08 KB-DOCX)Download
   Rezolūcija Eiropas redzējums: pārrobežu sadarbības nākotne
  14. lietuvių(125.45 KB-DOCX)Download
   Rezoliucija dėl Europos vizijos. Tarpvalstybinio bendradarbiavimo ateitis
  15. Malti(128.19 KB-DOCX)Download
   Riżoluzzjoni dwar viżjoni għall-Ewropa: il-futur tal-kooperazzjoni transfruntiera
  16. polski(125.98 KB-DOCX)Download
   REZOLUCJA - Wizja dla Europy: przyszłość współpracy transgranicznej
  17. português(121.13 KB-DOCX)Download
   Resolução Uma visão para a Europa: futuro da cooperação transfronteiriça
  18. română(124 KB-DOCX)Download
   Rezoluție pe tema O viziune pentru Europa: viitorul cooperării transfrontaliere
  19. slovenčina(119.64 KB-DOCX)Download
   Uznesenie na tému Vízia pre Európu: budúcnosť cezhraničnej spolupráce
  20. slovenščina(114.23 KB-DOCX)Download
   Resolucija - Vizija za Evropo: prihodnost čezmejnega sodelovanja
  21. español(123.22 KB-DOCX)Download
   Resolución sobre Una visión para Europa: el futuro de la cooperación transfronteriza
  22. svenska(119.13 KB-DOCX)Download
   Resolution - En vision för Europa: framtiden för det gränsöverskridande samarbetet
  Mangler det sprog, du søger, på listen?  Find ud af, hvorfor.
Del:
 
Back to top