Hjælp til regioner og byer i kampen mod coronavirus  

Udbruddet af covid-19 breder sig fortsat på verdensplan. Myndigheder på alle niveauer, og især de lokale og regionale myndigheder, er nødt til at yde nødtjenester, informere om, hvordan man inddæmmer spredningen af sygdommen, koordinere indsatsen og så vidt muligt afbøde konsekvenserne for økonomien.

De lokale og regionale ledere står i front i bekæmpelsen af pandemien. De har akut behov for bedre koordinering mellem alle forvaltningsniveauer, bedre levering af livsvigtigt udstyr, hurtig og lettilgængelig økonomisk støtte til at dække de umiddelbare behov og pragmatiske løsninger til at tilpasse sig til de lokale og regionale behov.

Handlingsplan

Under disse ekstraordinære omstændigheder har Regionsudvalget i kraft af sin rolle som bindeled og referencepunkt mellem Den Europæiske Union og dens lokale og regionale myndigheder godkendt en plan om at bistå, informere, engagere og repræsentere regioner og byer i hele Europa ved at:

1. fremme EU-støtte til lokale og regionale myndigheder i sundhedssektoren gennem en efterlysning af en EU-sundhedsberedskabsmekanisme

2. oprette en platform til udveksling, samarbejde og fremme af gensidig støtte mellem byer og regioner i hele EU

3. via RU's mekanismer give konkret feedback ud fra et lokalt og regionalt synspunkt om håndtering af de sundhedsmæssige, beredskabsmæssige, sociale og økonomiske aspekter af pandemien og deres indvirkning på befolkningen og lokalsamfund

4. regelmæssigt stille praktiske oplysninger til rådighed for lokale og regionale myndigheder om EU's foranstaltninger til håndtering af krisen

5. gøre det lettere i praksis at gennemføre et realitetstjek af EU's foranstaltninger til bekæmpelse af pandemien og indsamle dokumentation for at forbedre EU's politikker på grundlag af erfaringerne på det lokale og regionale niveau (politisk sundhedstjek).

Læs mere om handlingsplanen

#EuropeansAgainstCovid19​

Adopted Opinions

Opinions currently in discussion

No results.
Yderligere information
Links
@EU_CoR