Samhørighedsalliancen

​​​​​​ 

Hvad er formålet med alliancen?

EU's samhørighedspolitik tegner sig for øjeblikket for en tredjedel af EU's budget og reducerer regionale forskelle, skaber arbejdspladser, baner vejen for nye forretningsmuligheder og tager fat på alvorlige globale udfordringer som klimaforandringer og migration.

#CohesionAlliance er en koalition for dem, som mener, at EU's samhørighedspolitik fortsat skal være en bærende søjle i EU. Alliancen blev oprettet gennem et samarbejde mellem de førende europæiske sammenslutninger af byer og regioner og Det Europæiske Regionsudvalg. Den opfordrer til, at EU's budget efter 2020 gør samhørighedspolitikken stærkere, mere effektiv, synlig og tilgængelig for alle regioner i Den Europæiske Union.


Nationale, regionale og lokale myndigheder, SMV'er, NGO'er, skoler, universiteter, kulturelle organisationer og alle, der tror på EU's samhørighedspolitik, er velkomne til at tilslutte sig #CohesionAlliance.


VIS DIN STØTTE, UNDERSKRIV ERKLÆRINGEN

Partnere


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Deltag Připojte se

Klik her for at få #CohesionAlliance-principerklæringen og underskrive denne (med dit navn, navnet på din organisation og en e-mailadresse).


Principperne er udarbejdet i et partnerskab mellem de regionale og lokale sammenslutninger og Det Europæiske Regionsudvalg.
Enkeltpersoner, organisationer og politikere inviteres til at deltage!


Nedenfor finder du vigtige rapporter og holdningsdokumenter om samhørighedspolitikkens fremtid.

Se nærmere

​Her finder du casestudier og succeshistorier fra samhørighedspolitikken.


Du introduceres hver gang for en virkelig person eller virksomhed. En regional eller lokal politiker indleder præsentationen.

Skrid til handling
Seks måder at skride til handling på!
 
1. Send os en video af højst ét minuts varighed, hvori du forklarer, hvorfor vi har brug for en stærk samhørighedspolitik i EU, hvad det betyder for dit lokalområde, og hvilke forventninger du har til fremtiden. Videoer kan sendes til CohesionAlliance@cor.europa.eu
2. Del dine projekter: læg billeder op på Twitter, Facebook eller Instagram fra et projekt, der har modtaget støtte fra EU's samhørighedsmidler, og som viser, hvilken virkning det har haft. Husk at bruge hashtagget #CohesionAlliance.
3. Afhold et arrangement i dit lokalområde: kontakt os, hvis du har brug for hjælp til at afholde et arrangement om EU's samhørighedspolitik, eller hvis du har brug for materiale på dit eget sprog, talere osv.
4. Støt underskriftindsamlingen: hjælp os med at støtte online underskriftindsamlingen, som allerede har opnået 3.000 underskrifter. Det tager blot nogle sekunder at skrive under, og alle underskrifter tæller.
5. Udbred budskabet: vi fremstiller materiale til brug for vore partnere, og det er tilgængeligt online under "Materials for Partners", og omfatter bl.a.:
  • #CohesionAlliance principerklæring foreligger på alle sprog på alliancens websted (du skal blot vælge sprog i øverste højre hjørne).
6. Giv din mening til kende: mange partnere har allerede givet udtryk for deres holdning til samhørighedspolitik. Henvend dig til os og fortæl om dine idéer.

Support it
Material for partners