Bestil besøg / virtuelt besøg  

Kære besøgende

Bemærk, at besøg i RU's bygninger kun kan finde sted i overensstemmelse med Belgiens gældende sundhedsbestemmelser med hensyn til covid-19-pandemien.
Hvis I er interesseret i at organisere et virtuelt besøg ved hjælp af digitale værktøjer, eller hvis I har spørgsmål, er I velkomne til at kontakte os.
Hvis I kommer til Bruxelles og selv finder et passende mødelokale, kan vi sende en taler til dette sted.​

Regionsudvalget arrangerer informationsbesøg for medlemmer af offentligheden, som ønsker at lære mere om, hvordan Regionsudvalget fungerer og om regionernes rolle i forbindelse med udformningen af EU-lovgivningen.

Præsentationen, som gives af en tjenestemand fra Regionsudvalget, er som regel af en times varighed og omfatter en generel introduktion om udvalget. Besøg arrangeres mellem kl. 9.30 og kl. 16.30 fra mandag til torsdag og indtil kl. 14.30 om fredagen.

Anmodninger sendes til besøgstjenesten to måneder inden besøget og skal indeholde følgende oplysninger:

  • Antal deltagere
  • Gruppens art
  • Sprog, der tales
  • Deltagernes alder
  • Gruppelederens kontaktoplysninger (navn, adresse, telefonnummer, faxnummer og e-mail) 

Indsend venligst Deres anmodning via skemaet "spørgeskema" ( EN DE FR )

Bemærk venligst, at

  • en gruppe skal bestå af mindst 15 deltagere
  • deltagerne skal være fyldt 14 år
  • det er muligt at organisere virtuelle besøg (webex)​

Yderligere oplysninger kan fås hos:

European Committee of the Regions 
Rue Belliard 99-101
B-1040 Brussels

visitesCdR@cor.europa.eu 
Visitors' Service (Klaus Hullmann​) 
Tel.: + 32 (0) 2 282 2124​


Share: