Overvejelser om Europa  
 
 
 ​

Giv din mening til kende om Europas fremtid: læs mere om kampagnen "Overvejelser om Europa"

"Overvejelser om Europa" var et initiativ fra Det Europæiske Regionsudvalg (RU), som dannede en platform for inddragelse af borgerne i den igangværende debat om Europas fremtid.

Gennem en særlig onlinerundspørge og over 210 lokale debatter rundt omkring i EU organiseret i samarbejde med lokale og regionale partnere gav RU borgerne mulighed for at komme med deres syn på og forslag til, hvordan EU bør udvikle sig i det kommende årti.​

 
 

 
 

Den feedback, der blev indsamlet, indgik i RU's udtalelse om "Overvejelser om Europa: de regionale og lokale myndigheders syn på, hvordan man kan genskabe tilliden til Den Europæiske Union", som blev vedtaget i oktober 2018 forud for lanceringen af kampagnen op til valget til Europa-Parlamentet i 2019.

I april 2018 blev der udgivet en første rapport om kampagnen med en opsummering af den feedback, der var indkommet fra borgerne gennem de lokale debatter og onlinerundspørgen. Den endelige rapport om kampagnen blev offentliggjort i oktober 2018.

Gennem hele 2018 fortsatte "Overvejelser om Europa" med at støtte lokale arrangementer afholdt på initiativ af RU's medlemmer, regioner, byer og deres nationale og regionale sammenslutninger i samarbejde med andre EU-institutioner. Der blev også iværksat politiske debatter i denne forbindelse af regionale parlamenter og lokale råd.

Tilslut dig #eulocal-initiativet, og vær med til at forme fremtiden for det europæiske projekt.

Hvis du vil vide mere eller har lyst til at dele dine idéer og forslag med os, er du velkommen til at kontakte os!​​

Share:
Twitter

More tweets

Audiovisual
 
 
 
Contact
Directorate for communication
Local events team
eulocal@cor.europa.eu