Lad os indlede en lokal og regional dialog med borgerne om fremtiden for vores Europa!  

Den Europæiske Union har lanceret "Konferencen om Europas fremtid" som en åben debat med borgerne om de udfordringer, vi står over for, og om hvordan vi sammen kan planlægge vores fremtid.

På europadagen den 9. maj opfordrer vi regionale og lokale ledere til at bidrage til konferencen, bl.a. ved at blive en del af Det Europæiske Regionsudvalgs netværk af regionale og lokale EU-formidlere.

Den demokratiske og inklusive Union, vi ønsker, skal bygges på Europas fundament, som er dets regioner og byer – store såvel som små. Som det forvaltningsniveau, der er tættest på borgerne, og nyder størst tillid blandt dem, opfordrer vi den ene million folkevalgte politikere på regionalt og lokal niveau til at "indlede en dialog med borgerne i dit lokalområde og lade dem komme til orde, så vi sikrer, at konferencen bliver en succes!"

Hvorfor skal vi involvere os?

Vi har muligheden for at sikre, at EU's fremtid bygges op i fællesskab med borgerne og de lokale samfund, og ikke kun i Bruxelles og hovedstæderne. Forestil dig, at der i hver enkelt kommunal eller regional forsamling er én folkevalgt politiker, som holder øje med, hvordan EU påvirker lokalsamfundet. Forestil dig, at denne lokale leder går i dialog med borgerne og sikrer, at de bliver hørt på konferencen.

Hvad kan vi gøre, og hvordan kan vi helt konkret skabe fælles resultater?

Det Europæiske Regionsudvalg er de lokale og regionale repræsentanters talerør i EU. Sammen kan vi:

1. Drøfte borgernes synspunkter: lytte til vores medborgeres synspunkter fra et regionalt og lokalt perspektiv og formidle dem videre via politiske grupper og territoriale sammenslutninger på konferencen.

2. Afholde lokale dialoger med borgerne: afholde dialoger rundt omkring i Europas regioner og små og store byer i form af deltagelsesbaserede arrangementer, der inddrager borgerne og deres lokalsamfund.

3. Deltage i RU's netværk af regionale og lokale EU-formidlere: udpege et enkelt folkevalgt medlem af din regionale eller lokale forsamling som formidler af europæiske anliggender, der kan deltage i lokale dialoger med borgerne.

4. Afholde politiske debatter i vores lokale og regionale forsamlinger: ved at afholde en debat om EU's fremtid kan vi sætte vores region eller by på landkortet.

5. Opbygge en fælles vision for Den Europæiske Union: en sådan vision kan drøftes og vedtages på topmødet for regioner og byer i Marseille i 2022. Det vil være vores bidrag til konferencen.

Hvad tilbyder initiativet, og hvor findes der flere oplysninger?

Lad os sammen bringe Europa ud til borgerne, der hvor de bor!

Nu, hvor vi er på vej ud af pandemien, sætter borgerne mere end nogensinde før deres lid til de lokale og regionale ledere.

Hvis vi allesammen handler på egen hånd, er vi hver især blot én ud af en million. Men hvis vi alle handler i fællesskab, kan vi gøre Europa ikke blot til vores hus, men til vores sande hjem.

Vi ser frem til at samarbejde med dig.

Tilmeld dig nu

***

Med støtte fra:

1. Apostolos Tzitzikostas, formand for Det Europæiske Regionsudvalg og leder af regionalregeringen i regionen Centralmakedonien i Grækenland

2. Dubravka Šuica, næstformand i Europa-Kommissionen, kommissær med ansvar for demokrati og demografi

3. Guy Verhofstadt, medformand for forretningsudvalget for konferencen for Europas fremtid

4. Ana Paula Zacarias, Portugals statssekretær for europæiske anliggender

5. Jacqueline Gourault, minister for territorial samhørighed og forbindelserne med de lokale og regionale myndigheder

6. Renaud Muselier, formand for Franske Regioner, formand for regionen Provence-Alpes-Côte d’Azur

7. Frédéric Bierry, formand for Europaregionen Alsace

8. François Baroin, formand for sammenslutningen af borgmestre i Frankrig, borgmester i Troyes

9. Jeanne Barseghian, borgmester i Strasbourg og første næstformand for Eurometropolen Strasbourg

10. André Viola, formand for den franske delegation i Det Europæiske Regionsudvalg, medlem af departementsrådet i Aude

11. Vasco Alves Cordeiro, første næstformand for RU og medlem af Azorernes regionalparlament

12. Olgierd Geblewicz, formand for EPP-gruppen i Det Europæiske Regionsudvalg og formand for regionen Vestpommern

13. Christophe Rouillon, formand for PES-gruppen i Det Europæiske Regionsudvalg og borgmester i Coulaines

14. François Decoster, formand for gruppen Renew Europe i Det Europæiske Regionsudvalg og borgmester i Saint‑Omer

15. Władysław Ortyl, formand for ECR-gruppen i Det Europæiske Regionsudvalg og formand for regionen Podkarpackie

16. Kieran McCarthy, formand for EA-gruppen i Det Europæiske Regionsudvalg og medlem af byrådet i Cork

17. Satu Haapanen, medformand for gruppen De Grønne i Det Europæiske Regionsudvalg og medlem af byrådet i Oulu


Contact​​
Directorate for communication
Dir-D-contact-point@cor.europa.eu​​​