Den grønne pagt - Going Local 

Sammenslutningen af nationale ambassadører for borgmesterpagten 

© European Union, 2021 / ©venimo – stock.adobe.com
Den europæiske grønne pagt er den nye vækststrategi, som skal styre EU hen imod klimaneutralitet inden 2050. Den europæiske grønne pagt omfatter store ændringer inden for en lang række sektorer på alle niveauer: fra klima til energi, fra transport til biodiversitet og fra landbrug til en mere cirkulær økonomi. Hver by og region skal derfor være en del af denne historiske mulighed og proaktivt tage del i mekanismer for forvaltning på flere niveauer i samarbejde med de nationale regeringer og EU og ikke mindst med naboregioner på tværs af kontinentet.
Indhold

Vores mål​

Den europæiske grønne pagt er den nye vækststrategi, som skal styre EU hen imod klimaneutralitet inden 2050. Den europæiske grønne pagt omfatter store ændringer inden for en lang række sektorer på alle niveauer: fra klima til energi, fra transport til biodiversitet og fra landbrug til en mere cirkulær økonomi. Hver by og region skal derfor være en del af denne historiske mulighed og proaktivt tage del i mekanismer for forvaltning på flere niveauer i samarbejde med de nationale regeringer og EU og ikke mindst med naboregioner på tværs af kontinentet.

En sådan mekanisme for forvaltning på flere niveauer findes i borgmesterpagten for klima og energi – Europa (den europæiske borgmesterpagt), som Kommissionen i sin meddelelse om den europæiske grønne pagt beskriver som en "central kraft" i omstillingen. Den europæiske klimapagt spiller en afgørende rolle for en fuld gennemførelse af den europæiske grønne pagt. Klimapagten vil have fokus på at skabe bevidsthed og støtte tiltag for at skabe forbindelse og i fællesskab udvikle og gennemføre klimaløsninger i både stor og lille skala. Klimapagten fungerer side om side med eksisterende initiativer, netværk og bevægelser såsom borgmesterpagten.

Den europæiske borgmesterpagt samler over 10.000 lokale myndigheder i 61 lande, som frivilligt har forpligtet sig til at nå EU's klima- og energimål . Gennem borgmesterpagtens kontor i Bruxelles yder Kommissionen solid teknisk støtte og rådgivning om finansielle instrumenter til byer og regioner, som er villige til at udarbejde bæredygtige energi- og klimahandlingsplaner.

Det Europæiske regionsudvalg (RU) har støttet dette initiativ siden dets oprettelse i 2008. RU er overbevist om, at borgmesterpagten er et grundlæggende europæisk flagskibsinitiativ til at fremme indsatsen på klima- og energiområdet lokalt. Samtidig demonstrerer det de lokale og regionale myndigheders afgørende rolle i at støtte EU's kamp mod klimaforandringerne og omstillingen til ren energi.

Den europæiske borgmesterpagt har brug for politiske beslutningstagere, der ser fordelene og mulighederne ved en foregangsrolle med hensyn til energi- og klimaomstilling samt fordelene ved at gøre dette i samarbejde med andre byer og regioner i Europa som en del af verdens største bevægelse af lokale og regionale myndigheder, der handler til fordel for klimaet.

Kommissionen anerkender den historiske rolle, som RU spiller med at fremme borgermesterpagtinitiativet og har derfor besluttet at udvide samarbejdet med udvalget. Rafał Trzaskowski (PL/EPP) , borgmester i hovedstadsregionen Warszawa ( og medunderskriver af den europæiske borgmesterpagt ) og ordfører for udtalelsen om den europæiske grønne pagt , er udpeget til RU's repræsentant i borgmesterpagtens nyligt udvidede politiske råd . Det politiske råd drøfter de strategiske mål for initiativet for at sikre, at de er tilpasset til byernes behov og for at fremme dialog mellem deltagerne af den europæiske borgmesterpagt og EU - institutionerne.

Med henblik på at styrke arbejdet på nationalt plan vil der også blive oprettet en sammenslutning bestående af 27 medlemmer af Det Europæiske Regionsudvalg (ét pr. medlemsstat), som skal fungere som nationale ambassadører for den europæiske borgmesterpagt.

Medlemmerne af sammenslutningen vil arbejde for at sikre national repræsentation med hensyn til forvaltningen af borgmesterpagten. De vil arbejde for at fremme en mere skræddersyet feedback og støtte udbredelsen af initiativet på nationalt plan. Disse nationale ambassadører kan alt efter deres disponibilitet og den særlige situation i deres land udføre en række aktiviteter såsom at:

  • fungere som national ambassadør for den europæiske borgmesterpagt : f.eks. ved at fremme initiativet i deres hjemland eller samarbejde med andre klimapagtambassadører
  • styrke byernes repræsentation på nationalt niveau ved at fremme landespecifikke aktiviteter i samarbejde med borgmesterpagtens kontor og fremme samarbejde med nationale regeringer og andre byer
  • tilskynde deres kolleger til at slutte sig til bevægelsen: f.eks. gennem samarbejde med de nationale sammenslutninger af lokale og regionale myndigheder, RU's nationale delegationer og netværket af unge folkevalgte politikere . Medlemmerne af sammenslutningen vil også arbejde for at sikre aktiv fremme af borgmesterpagten blandt medlemmer af Europa-Parlamentet .

Deltagelse i fællesskabet omkring den europæiske borgmesterpagt

Den europæiske borgmesterpagt for klima og energi er åben for alle demokratiske lokale myndigheder bestående af folkevalgte repræsentanter, uanset deres størrelse, eller hvor langt de er nået i gennemførelsen af deres energi- og klimapolitikker. Klik her for at slutte dig til borgmesterpagten!Dokumenter

National Covenant Ambassadors

Know your peers

Learn more about the CoR work on the Green Deal

Del :
 
Back to top