Hjælp til regioner og byer i kampen mod coronavirus  

​​​Covid-19-udbruddet har sat verden på prøve og er både en udfordring og en mulighed i forhold til måden, vi ønsker at genopbygge vores fremtid på. Regeringer på alle niveauer, og især de lokale og regionale myndigheder, skal sørge for beredskabstjenester, dæmme op for smittespredningen, så vidt muligt afbøde de deraf følgende sociale og økonomiske virkninger og koordinere genopretningsindsatsen. Det Europæiske Regionsudvalg støtter de lokale og regionale lederes indsats ved covid-19-frontlinjen.

1. platformen for gensidig udveksling og støtte findes der hundredvis af konkrete vidnesbyrd om, hvordan de tackler udfordringen og støtter deres virksomheder og lokalsamfund. Den dækker også grænseoverskridende samarbejde og tværnationale erfaringer.     

         

​2.  Den første rapport om det årlige regionale og lokale barometer indeholder en faktabaseret analyse af pandemiens virkninger for sundheden, økonomien, den digitale omstilling, sociale og beskæftigelsesmæssige aspekter, miljøet og de regionale og lokale samfunds politiske holdninger. Den indeholder også en første vurdering af politiske tiltag på EU-plan, nationalt plan og subnationalt plan. Se rapporten og RU's politiske anbefalinger.

Banner of the barometer

3. Der fremsættes regelmæssigt konkrete forslag til foranstaltninger og politiske initiativer som led i udvalgets arbejde. Det er afgørende at fortsætte bottom-up-arbejdet med henblik på en inklusiv og bæredygtig genopretning og at lære af krisen for at opbygge mere modstandsdygtige samfund. Tag et kig på vores politiske forslag og aktiviteter i vores nyheder, arrangementer og udtalelser.

No results.
Share:
Yderligere information
Links
@EU_CoR