RU's kommunikation: at genskabe borgernes tilknytning til Europa 

Indhold


Det Europæiske Regionsudvalg (RU) ønsker at genskabe borgernes tillid til Den Europæiske Union. RU, der er sammensat af regionalt og lokalt valgte medlemmer, har sammen med EU's øvrige institutioner en legitim grund til at påtage sig sin del af ansvaret for denne opgave. I den forbindelse har RU vedtaget en femårig kommunikationsstrategi for perioden 2015-2020, der fremhæver behovet for en bedre koordineret, åben, tovejs- og deltagelsesbaseret tilgang til kommunikation for at genskabe kontakten mellem borgerne og Europa.

RU's medlemmer spiller selv en central rolle i Det Europæiske Regionsudvalgs kommunikationsstrategi og i formidlingen af EU. Det er deres opgave at give input til EU i form af information og erklæringer, der afspejler lokale synspunkter, og samtidig er de de vigtigste videreformidlere af RU's institutionelle budskaber til borgerne og EU-institutionerne.

Regionsudvalget kan bidrage med merværdi gennem kommunikationsaktiviteter rettet mod sine to vigtigste målgrupper: de regionale og lokale myndigheder og EU-institutionerne. Desuden vil RU gøre brug af sine (eksisterende og nye) aftaler med de andre EU-institutioner, for eksempel ved at samarbejde med Kommissionens, Europa-Parlamentets og Rådets kommunikationstjenester.

For yderligere oplysninger se venligst RU's kommunikationsstrategi for 2015-2020, som vil blive gennemført i form af årlige kommunikationsplaner, som fastlægger en begrænset række tematiske prioriteter.

Mens kommunikationsplanen for 2016 havde fokus på arbejdspladser, vækst og investeringer og fremhævede den territoriale dimension af EU's budget og støtte til global stabilitet gennem regionalt og lokalt samarbejde, foreslår kommunikationsplanen for 2017, at den indsats, som blev iværksat i 2016, fortsættes, og at der gøres en række yderligere overvejelser omkring Europa med henblik på at genskabe tilliden til EU. Med udgangspunkt heri tilskynder kommunikationsplanen for 2018 til yderligere drøftelser om EU's fremtid, EU's fremtidige finansiering og EU's beslutningsproces baseret på lokale og regionale erfaringer. Den nyligt offentliggjorte kommunikationsplan for 2019 har til formål at vise, at regioner og byer medvirker til at skabe et inklusivt og bæredygtigt Europa med sammenhængskraft, og at RU derfor skal tildeles en større rolle i EU's beslutningsproces.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på communication@cor.europa.eu.

Dokumenter

Final Evaluation Report of the 2015-2020 Communication Strategy of the European Committee of the Regions

Del:
 
Back to top