Tidligere formænd 

Efter hver periode på to et halvt år vælger forsamlingen RU's formand og første næstformand. Formanden repræsenterer udvalget og leder dets arbejde. Hvis formanden er fraværende eller forhindret i at deltage, afløses han/hun af første næstformand eller en af de andre næstformænd.

 1. portrait of Apostolos Tzitzikostas

  Apostolos Tzitzikostas

  Grækenland
   
  2020 - 2022Grækenland, EPP (Det Europæiske Folkepartis Gruppe)

  Februar 2020: Apostolos Tzitzikostas (EPP) leder af regionalregeringen i Centralmakedonien i Grækenland vælges som formand. Ved sin tale til udvalgets 329 medlemmer opstillede formanden sin mandatperiodes tre hovedprioriteter: "For det første skal Den Europæiske Union tjene befolkningen og lokalsamfundene ude i landsbyerne, byerne og regionerne. Vi skal støtte territorial samhørighed, innovation, iværksætteri, men også finde troværdige løsninger, så vi kan håndtere migrationen på en solidarisk måde. For det andet skal regionerne og byerne have fokus på at forstå og reagere på de omfattende forandringer, der følger af den igangværende revolution inden for miljø, digitalisering og demografi. Sidst, men ikke mindst, skal vi styrke det europæiske demokrati og sætte regionerne og byerne i centrum, så vi kan bringe Europa tættere på borgerne."

  Læs mere
 2. portrait of Karl-Heinz Lambertz

  Karl-Heinz Lambertz

  Belgien
   
  2017 - 2019Belgien, PES (De Europæiske Socialdemokraters Gruppe)

  Juli 2017: Karl-Heinz Lambertz (PES, BE), medlem af Belgiens senat som repræsentant for det tyske sprogfællesskab, vælges som formand. Karl-Heinz Lambertz har været medlem af RU siden 2001 og var formand for PES-gruppen i RU i perioden 2011-2015. Siden 2000 har han været medlem af Europarådets Kongres af Lokale og Regionale Myndigheder.

 3. portrait of Markku Markkula

  Markku Markkula

  Finland
   
  2015 - 2017Finland, EPP (Det Europæiske Folkepartis Gruppe)

  Februar 2015: Markku Markkula, medlem af bestyrelsen i Helsingfors regionalråd og formand for byplanlægningsrådet i Espoo, vælges som formand. Han har tidligere været medlem af Finlands parlament (1995-2003). I den periode var han medlem af to af parlamentets stående udvalg: Udvalget for videnskab, uddannelse og kultur samt Fremtidsudvalget. Som parlamentsmedlem omfattede hans internationale rolle formandskabet for EPTA-Rådet, European Parliamentary Technology Assessment Network.

 4. portrait of Michel Lebrun

  Michel Lebrun

  Belgien
   
  2014 - 2015Belgien, EPP (Det Europæiske Folkepartis Gruppe)

  Juni 2014: Michel Lebrun, medlem af kommunalbestyrelsen i Viroinval (Belgien) vælges som formand. Efter en afsluttet uddannelse i filosofi og litteratur ved det katolske universitet i Louvain i 1970 indledtes hans politiske karriere i 1977, da han blev valgt som viceborgmester for byrådet i Viroinval (Belgien). Fra 1992 til 1999 var han minister for videregående uddannelser, forskning og internationale forbindelser i det franske sprogfællesskab i Belgien og derefter for planlægning, infrastruktur, transport og telekommunikation i den vallonske regering.

 5. portrait of Ramón Luis Valcárcel Siso

  Ramón Luis Valcárcel Siso

  Spanien
   
  2012 - 2014Spanien, EPP (Det Europæiske Folkepartis Gruppe)

  Juli 2012: Ramón Luis Valcárcel Siso, formand for den selvstyrende region Murcia, vælges som formand. Efter en afsluttet uddannelse i kunst og filosofi ved universitetet i Murcia underviste han i kunsthistorie samtidig med, at han forskede i Murcia-regionens kunst og historie. I sin tale til plenarforsamlingen skitserede han som sine prioriteter de igangværende forhandlinger om den flerårige finansielle ramme 2014-2020, den nye fase i strukturfondene og politikken for europæisk territorialt samarbejde.

 6. portrait of Mercedes Bresso

  Mercedes Bresso

  Italien
   
  2010 - 2012Italien, PES (De Europæiske Socialdemokraters Gruppe)

  Februar 2010: Mercedes Bresso, medlem af regionalrådet i Piemonte, vælges som formand for Regionsudvalget den 10. februar 2010 og bekræftes i embedet den 9. juni 2010. Mercedes Bresso udtalte: "De lokale og regionale myndigheder kan fungere som referencepunkt for Europa på alle disse områder. De befinder sig i frontlinjen i krisetider og har altid fungeret som ægte smeltedigler for økonomisk, social og miljømæssig innovation." Mercedes Bresso er til dags dato den eneste kvinde, der nogensinde er blevet valgt som formand for RU.

 7. portrait of Luc Van den Brande

  Luc Van den Brande

  Belgien
   
  2008 - 2010Belgien, EPP (Det Europæiske Folkepartis Gruppe)

  Februar 2008: Luc Van den Brande, senator i det belgiske parlament og medlem af RU (EPP/BE) siden dets oprettelse, vælges som formand for udvalget. I sin tale til plenarforsamlingen erklærede han: "Vi må kaste den pyramideformede og hierarkiske tilgang over bord, hvor man placerer EU over medlemsstaterne, medlemsstaterne over regionerne og regionerne over byer og kommuner".

 8. portrait of Michel Delebarre

  Michel Delebarre

  Frankrig
   
  2006 - 2008Frankrig, PES (De Europæiske Socialdemokraters Gruppe)

  Februar 2006: Michel Delebarre, borgmester i Dunkerque (Nord-Pas de Calais-regionen) og medlem af det franske parlament, vælges som formand for Regionsudvalget. Han udtrykte sit ønske om at gøre Regionsudvalget til en ægte politisk europæisk forsamling, der kan bidrage til at genoptage debatten om Europa, og pegede på Lissabon-strategien som en af RU's strategiske prioriteter.

 9. portrait of Peter Straub

  Peter Straub

  Tyskland
   
  2004 - 2006Tyskland, EPP (Det Europæiske Folkepartis Gruppe)

  Februar 2004: Peter Straub, formand for det tyske delstatsparlament i Baden-Württemberg, vælges som formand for RU. Hans vigtigste mål var at styrke de interinstitutionelle forbindelser og øge bevidstheden om udvalgets arbejde i de nye medlemsstater.

 10. portrait of Albert Bore

  Albert Bore

  United Kingdom
   
  2002 - 2004United Kingdom, PES (De Europæiske Socialdemokraters Gruppe)

  Februar 2002: Albert Bore, formand for byrådet i Birmingham, vælges som formand for Regionsudvalget. Han identificerede to centrale mål for sin embedsperiode: sikre at regionalpolitik fortsat ville stå højt på EU's dagsorden samt rette op på det "demokratiske underskud", der har betydet, at den bredere offentlighed føler sig udelukket fra EU's beslutningsproces.

 11. portrait of Jos Chabert

  Jos Chabert

  Belgien
   
  2000 - 2002Belgien, EPP (Det Europæiske Folkepartis Gruppe)

  Februar 2000: Jos Chabert, minister for infrastruktur og transport i hovedstadsregionen Bruxelles, vælges som formand for RU. Han opfordrede indtrængende udvalget til at knytte tættere forbindelser til Europa-Parlamentet og Ministerrådet og efterlyste, at der blev lagt større vægt på politiske holdninger og mindre på tekniske udtalelser. Han bebudede fem politiske prioriteter inden for beskæftigelse, bypolitik, unionsborgerskab, miljø og udvidelse.

 12. portrait of Manfred Dammeyer

  Manfred Dammeyer

  Tyskland
   
  1998 - 2000Tyskland, PES (De Europæiske Socialdemokraters Gruppe)

  Februar 1998: Manfred Dammeyer, forbunds- og Europaminister i den tyske delstat Nordrhein Westfalen, vælges som formand for RU. Han opfordrede til større autonomi for regioner, delstater og provinser i forvaltningen af strukturfondene samt til en mere konkurrencedygtig EU landbrugspolitik. Forsamlingen ratificerede et forslag fra præsidiet om at ændre RU underudvalgenes antal, sammensætning og kompetenceområder, så de bedre kunne håndtere de nye ansvarsområder, som Regionsudvalget fik i henhold til Amsterdam-traktaten.

 13. portrait of Pasqual Maragall I Mira

  Pasqual Maragall I Mira

  Spanien
   
  1996 - 1998Spanien, PES (De Europæiske Socialdemokraters Gruppe)

  Marts 1996: Pasqual Maragall I Mira, borgmester i Barcelona, vælges som formand for RU. Han gav tilsagn om at fokusere på opbygning af en gennemsigtig og legitim intern organisation og om at give RU institutionel status.

 14. portrait of Jacques Blanc

  Jacques Blanc

  Frankrig
   
  1994 - 1996Frankrig, EPP (Det Europæiske Folkepartis Gruppe)

  Marts 1994: Jacques Blanc, formand for regionalrådet i Languedoc-Roussillon, vælges som første formand med Pasqual Maragall I Mira (PES/ES) som første næstformand.

Del:
 
Back to top