Komise 

Legislativní činnost Evropského výboru regionů, která pokrývá široké spektrum oblastí týkajících se místních a regionálních orgánů, zajišťuje šest tematických komisí.

Členové VR v těchto komisích vypracovávají stanoviska k legislativním návrhům a iniciativám EU a diskutují o dalších tématech souvisejících s činností více než jednoho milionu evropských místních politiků.

 • civex banner

  CIVEX

  The Commission for Citizenship, Governance, Institutional and External Affairs (CIVEX) is responsible for coordinating the Committee of the Regions' work on issues which include the future of Europe, justice and home affairs such as migration and integration, fundamental rights and freedoms, better regulation and active subsidiarity, and broader institutional issues. The commission also intensively deals with the Union's external dimension, focusing on neighbourhood and enlargement countries as well as on development cooperation from a local and regional angle.​

  Read more
 • COTER logo

  COTER

  Vedle politiky soudržnosti věnuje komise COTER velkou pozornost víceletému finančnímu rámci a rozpočtu EU a také otázkám týkajícím se dopravní politiky, územního rozvoje, přeshraniční spolupráce, územního plánování a měst.

  Read more
 • ECON logo

  ECON

  The Commission for Economic Policy (ECON) coordinates ECON members' input on issues related to economic and industrial policy, such as competition and State Aid policy, public procurement, SME policy and entrepreneurship, Economic Governance and European Semester, Sustainable Development Goals (SDG), Internal Market and Digital Single Market. Its activities also encompass Economic and Monetary Policy, Taxation policy, International Trade and Tariffs (including WTO issues) and local/regional finances.

  Read more
 • ENVE logo

  ENVE

  Komise pro životní prostředí, změnu klimatu a energetiku (ENVE) zajišťuje koordinaci činnosti Výboru regionů v otázkách, které souvisejí se Zelenou dohodou pro Evropu, mezi něž patří politiky v oblasti životního prostředí, biologické rozmanitosti, oběhového hospodářství a nulového znečištění, změny klimatu, energetiky a vesmíru. Kromě toho má na starosti činnost pracovní skupiny pro provádění Zelené dohody na místní úrovni a další sítě a platformy, jako jsou národní vyslanci Paktu starostů a primátorů, vyslanci klimatického paktu za VR a platforma zúčastněných stran pro nulové znečištění. Z mezinárodního hlediska sehrává komise ENVE vedoucí úlohu při přípravě účasti VR na konferencích OSN o změně klimatu a biologické rozmanitosti.

  Read more
 • NAT logo

  NAT

  Komise NAT sdružuje více než 100 starostů, zastupitelů a představitelů regionů a zabývá se celou řadou témat, která se týkají rozvoje venkova, zdraví, zemědělství, lesnictví, rybolovu, civilní ochrany, ochrany spotřebitele a cestovního ruchu. Hlavními politickými tématy, na které se zaměřuje ve stávajícím funkčním období, jsou Evropský program pro venkov a problematika veřejného zdraví.

  Read more
 • SEDEC logo

  SEDEC

  The SEDEC commission is in charge of employment, social policies, education, training (including lifelong learning), sports and culture related dossiers. SEDEC is also responsible for equality, social economy and youth files, as well as research, innovation and artificial intelligence.

  Read more
Sdílet:
Back to top