Komise pro sociální politiku, vzdělávání, zaměstnanost, výzkum a kulturu (SEDEC)  

​​​​​​​​​

Komise SEDEC má velmi širokou oblast působnosti, jež pokrývá celou řadu oblastí politiky. Mezi ně patří:

politika zaměstnanosti, sociální politika a sociální ochrana

mobilita a rovné příležitosti

vzdělávání a odborná příprava

výzkum a inovace

digitální agenda a informační společnost EU

transevropské sítě IKT

audiovizuální průmysl a mediální technologie

mládež a sport

mnohojazyčnost, podpora menšinových jazyků, kultura a kulturní rozmanitost

Komise SEDEC rovněž spravuje platformu pro výměnu poznatků , která je formou spolupráce mezi Evropským výborem regionů (VR) a  Generálním ředitelstvím Evropské komise pro výzkum a inovace (GŘ RTD) . Účelem platformy je představit nová řešení v oblasti výzkumu a inovací, inovativní výrobky a osvědčené postupy, a to prostřednictvím pořádání seminářů v Bruselu, akcí pořádaných mezi partnery v regionech nebo organizování předváděcích akcí, jež přispívají k ročnímu akčnímu plánu této platformy.

V průběhu tohoto roku navíc komise SEDEC využije příležitosti, kterou poskytuje Evropský rok kulturního dědictví 2018 (ERKD 2018) , aby zdůraznila zásadní úlohu místních a regionálních orgánů při správě, propagaci, ochraně a zachování evropského kulturního dědictví.

ERKD 2018 je jedinečnou možností, jak zapojit občany, zejména děti a mládež, do akcí a projektů, které propagují evropské kulturní dědictví a hodnoty.

Vyberte jinou komisi VR: CIVEX COTER ECON ENVE NAT SEDEC

​Head of Unit: Kyriakos Tsirimiagos

Assitant to the HoU: David Freixas Montplet

Administrators:

 • Svetlozar Andreev, in charge of Research and Innovation, Smart Specialization - Science Meets Regions
 • Daniele Berno, in charge of Horizontal policies and studies
 • Alexandra Bozini (END), in charge of Employment and Social policy​
 • Doru-lulian Hobjila, in charge of Education, Culture, Youth, Sport and Multilingualism – Audio-visual and Media Related Technologies - membership of the Group of Communicators (GOC)
 • Maria Lozano Uriz, in charge of Digital Single Market - Digital Agenda, ICT Networks and Information Society and Smart Specialisation Strategies – Broadband platform
 • Pauliina Makarainen, in charge of Youth, Social Economy, Education – membership of the Group of Communicators (GOC)
 • Georgios Petras, in charge of Employment and Social policy
 • Alexander Popov, in charge of Digital Single Market, ICT Networks and Information Society
 • Valeria Satta (END), in charge of Gender Balance, Innovation - Bioeconomy, Knowledge Exchange Platform
 • Rita Soares (END), in charge of Employment and Social policy
 • Esther Wirth, in charge of Research policies
 • Jens Zvirgzdgrauds, in charge of Digital Single Market - Digital Agenda, ICT Networks and Information Society and Smart Specialisation Strategies – Broadband platform​


Assistants:

To contact the SEDEC team, please use the Contact form (subject 'Social policy, education, employment, research and culture')

Související informace
Links