Komise pro sociální politiku, vzdělávání, zaměstnanost, výzkum a kulturu (SEDEC)  

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Komise SEDEC má velmi širokou oblast působnosti, jež pokrývá celou řadu oblastí politiky. Mezi ně patří:

politika zaměstnanosti, sociální politika a sociální ochrana

mobilita a rovné příležitosti

vzdělávání a odborná příprava

výzkum a inovace

digitální agenda a informační společnost EU

transevropské sítě IKT

audiovizuální průmysl a mediální technologie

mládež a sport

mnohojazyčnost, podpora menšinových jazyků, kultura a kulturní rozmanitost

Komise SEDEC rovněž spravuje platformu pro výměnu poznatků , která je formou spolupráce mezi Evropským výborem regionů (VR) a  Generálním ředitelstvím Evropské komise pro výzkum a inovace (GŘ RTD) . Účelem platformy je představit nová řešení v oblasti výzkumu a inovací, inovativní výrobky a osvědčené postupy, a to prostřednictvím pořádání seminářů v Bruselu, akcí pořádaných mezi partnery v regionech nebo organizování předváděcích akcí, jež přispívají k ročnímu akčnímu plánu této platformy.

V průběhu tohoto roku navíc komise SEDEC využije příležitosti, kterou poskytuje Evropský rok kulturního dědictví 2018 (ERKD 2018) , aby zdůraznila zásadní úlohu místních a regionálních orgánů při správě, propagaci, ochraně a zachování evropského kulturního dědictví.

ERKD 2018 je jedinečnou možností, jak zapojit občany, zejména děti a mládež, do akcí a projektů, které propagují evropské kulturní dědictví a hodnoty.

Vyberte jinou komisi VR: CIVEX COTER ECON ENVE NAT SEDEC

 Previous Meetings

 Next Meetings

No results.

​Head of Unit: Kyriakos Tsirimiagos

Assitant to the HoU: David Freixas Montplet

Administrators:

 • Svetlozar Andreev, in charge of Research and Innovation, Science Meets Regions
 • Alexandra Bozini (SNE), in charge of Social Policy, Employment Policy
 • Sebastian Gonzalez Hajdu, in charge of Youth, Social Economy and Education policies
 • Doru-lulian Hobjila, in charge of Education,​ Culture, Youth, Sport and Multilingualism – Audio-visual and Media Related Technologies - membership of the Group of Communicators (GOC)
 • Lisa Holmund Prutsch, in charge of Horizontal policies and studies
 • Georgios Petras, in charge of Employment and Social policy
 • Valeria Satta (SNE), in charge of Equality, Innovation - Bioeconomy, Knowledge Exchange Platform
 • Esther Wirth, in charge of Research and Innovation policies, clear writing coordinator
 • Jens Zvirgzdgrauds, in charge of Smart specialisation, Artificial intelligence, Audio-visual and Media Related Technologies, ICT


Assistants:

 • Marianne Bertau (interim), in charge of the general support to SEDEC Secretariat​
 • Marielou Dalli​, in charge of the general support to SEDEC Secretariat - Platforms and events​
 • Daniela Pastina, in charge of the general support to SEDEC Secretariat
 • ​Valeria Schirru​ (absent - maternity leave)​, in charge of the general support to SEDEC Secretariat​​
To contact the SEDEC team, please use the Contact fo​rm