Síť regionálních center  

Banner

RegHub 2.0

VR spustil novou generaci své sítě regionálních center (RegHub). Její členové budou sledovat, jak jsou politiky EU prováděny v praxi, a zajistí, aby byly při hodnocení těchto politik na evropské úrovni zohledněny názory stovek subjektů, jež působí na místní a regionální úrovni.

Síť RegHub se aktuálně skládá ze 46 členů, 10 pozorovatelů a jednoho přidruženého orgánu. Síť RegHub je také uznanou podskupinou platformy Fit pro budoucnost Evropské komise.

Seznam center je zveřejněn v tomto dokumentu .

Konzultace v roce 2021 k elektronickému zadávání zakázek, směrnici INSPIRE a místní a regionální infrastruktuře

Síť RegHub v roce 2021 se svými členy konzultovala provádění elektronického zadávání zakázek a směrnice INSPIRE na místní a regionální úrovni. Jejich odpovědi byly analyzovány a využity ve dvou stanoviscích k těmto tématům v rámci platformy Fit pro budoucnost.

Síť RegHub v roce 2021 dále provedla dvoustupňovou konzultaci na téma Pravidla 21. století pro infrastrukturu 21. století . Její výsledky budou podkladem pro zvláštní zprávu sítě RegHub, která bude předložena na plenárním zasedání platformy Fit pro budoucnost v lednu 2022.

Kdo tvoří síť RegHub?

Na naší interaktivní mapě je k dispozici náhled všech center, která tvoří síť RegHub 2.0.​​​

_____________

Adopted Opinions

Opinions currently in discussion

No results.
Share:
Související informace
Odkazy