Síť regionálních center  

Banner  

Pracuje se na spuštění sítě RegHub 2.0

Lhůta pro podání přihlášek do sítě RegHub 2.0 již uplynula a nyní probíhá jejich výběr.

Vysoký počet přihlášek do sítě RegHub 2.0 – stejně jako v případě pilotního projektu v roce 2018 – potvrdil zájem regionálních a místních orgánů z celé EU o tento projekt a lze jej považovat za jasné vyslovení důvěry v budoucnost sítě. Děkujeme za zájem všem, kdo se do sítě RegHub 2.0 přihlásili.

Zde je zveřejněn nový seznam center​ a budeme se těšit na spuštění sítě RegHub 2.0 v novém roce!

​ ​​

Koho lze považovat za centrum?

Výběr center vycházel ze tří kritérií: zeměpisné rovnováhy, politického a správního závazku a zkušenosti s prováděním politik EU. Vzhledem k ohromujícímu počtu velmi kvalitních žádostí se VR rozhodl rozšířit počet členů a do pilotní fáze projektu (2019–2020) je tak nyní zapojeno 36 center. V dlouhodobém horizontu je cílem této pilotní fáze připravit půdu pro širší síť, která bude fungovat od roku 2021, bude otevřena všem regionům EU, které se chtějí zapojit, a pokryje všechny oblasti politiky, v nichž je důležitá místní a regionální zpětná vazba.

Členové RegHub

Základní informace o všech regionech, které jsou součástí sítě RegHub, získáte z naší nové interaktivní mapy. Naleznete v ní rovněž kontaktní údaje všech našich regionálních center. Přehled členů VR, kteří zastupují zúčastněné regiony, se zobrazí kliknutím na tlačítko Podrobnosti a členové z regionu (Details and Region members).

map
 

 
 

Kontakt:
Rainer Steffens
Evropský výbor regionů
Tel: +32 (0) 2 282 23 77
RegHub@cor.europa.eu


 

Banner
​​


Adopted Opinions

Opinions currently in discussion

Související informace
Odkazy