Komise pro hospodářskou politiku (ECON)  

Do působnosti Komise pro hospodářskou politiku spadají tyto oblasti:

 • daňová politika
 • hospodářská a měnová politika
 • mezinárodní obchod a cla (včetně otázek souvisejících s WTO)
 • místní/regionální finanční prostředky a investice
 • politika v oblasti malých a středních podniků a podnikání
 • politika v oblasti hospodářské soutěže a státní podpory
 • průmyslová politika a průmysl 4.0
 • správa cílů udržitelného rozvoje
 • správa ekonomických záležitostí a evropský semestr
 • veřejné investice
 • veřejné služby
 • vnitřní trh a jednotný digitální trh
 • zadávání veřejných zakázek

Sekretariát komise ECON je rovněž odpovědný za projekt ocenění Evropský podnikatelsky zaměřený region (EER), které se uděluje regionům EU s nejpřesvědčivější, nejperspektivnější a nejslibnější vizí a inovativní podnikatelskou strategií.

Sekretariát komise ECON má na starosti Síť regionálních center pro přezkum provádění politiky EU (RegHub)​. Jedná se o platformu, jejímž prostřednictvím jsou místní a regionální subjekty zapojovány do konzultací, jejichž cílem je shromáždit jejich zkušenosti s prováděním politiky EU.

Sekretariát komise ECON spravuje platformu pro širokopásmové připojení, což je společná iniciativa Evropského výboru regionů (VR) a Evropské komise, která má pomoci s rozšiřováním vysokorychlostního širokopásmového připojení do všech evropských regionů.

Komise ECON hraje rovněž vedoucí a koordinační úlohu ve vztazích mezi VR a skupinou Evropské investiční banky (EIB)​, které pokrývají širokou škálu opatření a oblastí politiky.

Kromě toho pomáhá sekretariát komise ECON prostřednictvím průzkumů, studií a analýz jejím členům sledovat současné trendy v evropských městech a regionech a identifikovat osvědčené postupy.​


Vyberte jinou komisi VR: CIVEX COTER ECON ENVE NAT SEDEC

 Previous Meetings

Head of Unit: Marie-Claire Neill-Cowper

Deputy Head of Unit: Robert Rönström, in charge of Public procurement, Trade, Brexit, Competition and State Aid Policy

Assistant to the HoU: Maria Smyth

Administrators:

 • ​Nils Brunelet, in charge of Local/Regional Finance and Investment, RRF, Economic Governance, Economic and Monetary Policy, relations with the EIB
 • Effrosyni Kossyvaki, in charge of Public procurement, Trade, Brexit, Competition Policy and State Aid Policy
 • Marek Bobis, in charge of Digital Single Market, Broadband Platform
 • Claudia Moser, in charge of Industrial Policy, Economic and Monetary Policy, Taxation Policy
 • Rafael Mondelaers, in charge of RegHub and Single Market​
 • Audrey Parizel , in charge of sustainable Development Goals Governance, Economic Governance and European Semester
 • Alexander Popov, in charge of Digital Single Market, Broadband Platform
 • Anke Schuster, in charge of Digital Single Market, Broadband Platform
 • Marine Siva, in charge of Sustainable Development Goals Governance, Economic Governance and European Semester, CoR Barometer, ECON bulletins
 • Rainer Steffens, in charge of RegHub
 • Piotr Zajączkowski, in charge of SME Policy and Entrepreneurship, EER scheme and Internal Market

Assistants:

 • ​Andreea Linul, general support to ECON Commission
 • Teresa Geyer , general support to RegHub​
​To contact the ECON team, please use the Contact form

Související informace