Komise pro politiku územní soudržnosti a rozpočet EU (COTER)  

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Do působnosti Komise pro politiku územní soudržnosti a rozpočet EU spadá:

hospodářská, sociální a územní soudržnost

strukturální fondy a územní plánování

městská politika a bydlení

doprava a transevropské dopravní sítě

makroregiony, územní spolupráce a regionální statistiky a ukazatele

roční rozpočet EU, víceletý finanční rámec a místní a regionální finanční prostředky

Sekretariát komise COTER je také odpovědný za oficiální rejstřík ESÚS Evropské unie a správu platformy pro ESÚS, která sdružuje politické a odborné zástupce všech stávajících a připravovaných ESÚS.

Komise COTER má rovněž na starosti posuzování územního dopadu. Toto posuzování poskytuje zpravodajům VR analýzu potenciálního územního dopadu legislativních návrhů EU.

Komise COTER také řídí společné činnosti VR a OECD v oblastech, jako je kvalita veřejných investic, decentralizace či regionální, městský a venkovský rozvoj. Hlavním cílem spolupráce je posílit politický dialog mezi OECD a místními a regionálními orgány v EU a v konečném důsledku zlepšit veřejné politiky, které podporují hospodářský a sociální blahobyt.

Vyberte jinou komisi VR: CIVEX COTER ECON ENVE NAT SEDEC

 Previous Meetings

 Next Meetings

Head of Unit: Marie-Claire Neill-Cowper

Assistant to the HoU: Maria Smyth

Administrators:

  • Florian Achleitner, in charge of General Transport Policy, TEN-T, Road Transport, Rail Transport, Inland Waterways, Aviation
  • Marek Bobis, in charge of Budgetary Policy, Multi-Annual Financial Framework, EFSI, ESIF
  • Igor Caldeira, in charge of TIA: Coordination of CoR Territorial Impact Assessments, Regional Statistics and Indicators, European Territorial Cooperation
  • Slaven Klobučar, in charge of EGTC: Management of EGTC Platform, Cross-border cooperation, European Territorial Cooperation
  • Delphine Langlois, in charge of Macro Regions, Budgetary Policy, Multi-Annual Financial Framework, EFSI, ESIF
  • Gustavo López Cutillas, in charge of ESIF, Urban Policy, Housing, Spatial Planning, OECD Relations, Maritime Transport, Ports
  • Gordon Modro, in charge of Cohesion Policy, ESIF, Urban Policy
  • Lucy Tober, in charge of General Transport Policy, TEN-T, Road Transport, Rail Transport, Inland Waterways, Aviation


Assistants:

  • Lucia Bertola, in charge of the general support to COTER Commission and BUDG Working Group
  • Rui Cordeiro da Silva​​, in charge of management of EGTC register, General support to ​EGTC platform and TIA activities, General Support to COTER Secretariat, General support to COTER Commission and BUDG Working Group
To contact the COTER team, please use the Contact form (subject 'Territorial cohesion policy and EU budget')

Související informace
Links