Konference předsedů 

Konferenci předsedů tvoří předseda, první místopředseda a předsedové všech politických skupin. Konference předsedů připravuje činnost a usnadňuje nalezení politického konsensu ve věci rozhodnutí, která mají přijmout jiné orgány VR (plenární shromáždění, předsednictvo a jednotlivé komise).

Konference předsedů se schází před každou schůzí předsednictva, obvykle téhož dne. Setkává se rovněž na mimořádných schůzích, jež se konají v Bruselu nebo v zahraničí, mimo jiné dvakrát ročně v členském státě EU, který právě předsedá Radě EU.

Obsah

Jaké je její složení?

Konferenci předsedů tvoří: 

  • předseda 
  • první místopředseda 
  • předsedové politických skupin 

Předsedové politických skupin se mohou nechat zastupovat jiným členem své skupiny.

Co je jejím úkolem?

Konference předsedů projednává veškeré otázky, které jí předloží předseda za tím účelem, aby připravila a usnadnila nalezení politického konsensu ve věci rozhodnutí, jež mají přijmout jiné orgány Výboru. Předseda ve svém sdělení předsednictvu informuje o diskusích, které proběhly na schůzi konference předsedů.

Jak dlouho trvá její politické funkční období?

Funkční období konference předsedů trvá dva a půl roku, stejně jako funkční období předsedy a předsednictva.

Dokumenty

Sdílet :
 
Back to top