Komise pro občanství, správu, institucionální a vnější věci (CIVEX)  

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Do působnosti komise CIVEX spadají tyto oblasti:

prostor svobody, bezpečnosti a práva

imigrační politika, azyl a víza

Listina základních práv Evropské unie

aktivní občanství

převod pravomocí na nižší úroveň

ústavní záležitosti

správa věcí veřejných, zlepšování právní úpravy, subsidiarita a proporcionalita

vnější vztahy včetně externí administrativní spolupráce a budování kapacit

mezinárodní smlouvy a jednání, terorismus a ochrana hranic

politika sousedství (včetně spolupráce v rámci Východního partnerství a evropsko-středomořské spolupráce), decentralizovaná spolupráce pro rozvoj a problematika rozšíření EU

Vyberte jinou komisi VR: CIVEX COTER ECON ENVE NAT SEDEC

 Previous Meetings

 Next Meetings

Head of Unit: Bert Kuby

EU Who is Who

CoR organigramme