Pracovní skupina pro Ukrajinu 

Pracovní skupinu VR pro Ukrajinu zřídilo předsednictvo VR v dubnu 2020, a to pod záštitou Konference regionálních a místních orgánů zemí Východního partnerství (CORLEAP), aby pokračovala v práci předchozí pracovní skupiny, jež byla zřízena v roce 2015. Jejím úkolem je poskytovat ukrajinským partnerům cílenou politickou a technickou podporu, a pomoci jim tak zajistit na všech úrovních řádnou správu věcí veřejných, posílit místní demokracii a pokročit v reformě za účelem decentralizace.

Poté, co došlo k ruské vojenské invazi na Ukrajinu, se pracovní skupina ujala své politické úlohy, a v této mimořádně obtížné době tak formuluje reakci VR a podporuje naše ukrajinské partnery.

VR stojí solidárně za Ukrajinou

Informační a podpůrná platforma

Obsah

Vzájemná spolupráce

Činnost pracovní skupiny pro Ukrajinu se v průběhu let posunula od poskytování obecného politického poradenství ke konkrétnějším projektům zaměřeným na budování kapacit s cílem podpořit reformu veřejné správy. V roce 2018 byla s podporou programu U-LEAD realizována iniciativa zaměřená na vzájemnou spolupráci. Pět dvojic složených z jednoho partnera z EU a jednoho z Ukrajiny pracovalo na projektech v oblasti místního hospodářského rozvoje, cestovního ruchu, energetické účinnosti, rozvoje venkova a zapojení občanů. Na závěrečné akci, jež se konala 13. února 2019 v Bruselu, se zúčastněné subjekty shodly, že cílů této pilotní fáze vzájemné spolupráce bylo dosaženo.

Další fáze vzájemné spolupráce proběhla v roce 2022, a to s podporou Iniciativy EU pro boj proti korupci na Ukrajině (EUACI) a souvisejícího projektu „Integrity Cities“. Města se podělila o své zkušenosti v oblasti boje proti korupci a zvyšování transparentnosti místní veřejné správy.

Složení pracovní skupiny

Pracovní skupinu vede Aleksandra Dulkiewicz (PL/ELS) a tvoří ji 13 členů VR, kteří se scházejí minimálně dvakrát ročně. Viz členové pracovní skupiny.

Aktuální zprávy

Multimédia

CoR Working Group on Ukraine Meeting (30/03/2022)

 

Další videa

  • CoR Working Group on Ukraine Meeting (30/03/2022)
    CoR Working Group on Ukraine Meeting (30/03/2022)

Kontakt

Bližší informace Vám poskytne sekretariát pracovní skupiny VR pro Ukrajinu.
SupportUkraine@cor.europa.eu  Phone: +32 2282 2545
Sdílet:
 
Back to top