Pracovní skupina pro Ukrajinu  

Evropský výbor regionů v roce 2015 vytvořil pracovní skupinu pro Ukrajinu, jejímž úkolem je zintenzivnit dvoustranné vztahy a poskytovat politickou a technickou podporu, aby mohli ukrajinští partneři dosáhnout řádné správy věcí veřejných na všech úrovních.

V březnu 2018 byla s podporou programu U-LEAD a jeho provádějícího subjektu, Německé agentury pro mezinárodní spolupráci (GIZ), zahájena iniciativa vzájemné spolupráce.

CoR Stands in Solidarity with Ukraine

Obsah

​Jak pracovní skupina funguje?

​Pracovní skupinu VR-Ukrajina zřídilo 12. února 2015 předsednictvo VR na žádost ukrajinské strany v návaznosti na zahájení komplexní decentralizační reformy na Ukrajině.

Pracovní skupina se od té doby sešla již čtyřikrát, a to střídavě v Bruselu a na Ukrajině. Členové si v průběhu schůzí vyměňují zkušenosti týkající se procesu decentralizace obecně, reforem veřejné správy, horizontálních otázek týkajících se řádného fungování místních a regionálních orgánů na Ukrajině (tvorba politik, sociální a hospodářské aspekty, právní stát a řádná správa věcí veřejných), jakož i regionálního a místního rozměru procesu provádění dohody o přidružení mezi EU a Ukrajinou.

Činnost pracovní skupiny byla využita rovněž při činnosti Skupiny na podporu Ukrajiny působící při Evropské komisi a byla provázána s činností delegace Evropského parlamentu ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Ukrajina.

Pracovní skupina usiluje o:

  • poskytování podpory reformnímu procesu prostřednictvím sdílení zkušeností a osvědčených postupů v oblasti decentralizace, rozdělení pravomocí a přenesení pravomocí,
  • podněcování diskuse na místní úrovni s organizacemi občanské společnosti, protějšky ve vládě a dalšími zainteresovanými stranami,
  • sladění potřeb ukrajinských místních a regionálních orgánů s odbornými znalostmi členů VR.

Činnost pracovní skupiny se v průběhu let vyvinula od poskytování obecného politického poradenství ke konkrétnějším projektům zaměřeným na rozvoj budování kapacit na podporu reformy veřejné správy. Prostřednictvím navazování kontaktů, které bylo v roce 2017 zprostředkováno za podpory programu Evropské komise „U-LEAD with Europe“, bylo vytvořeno prvních pět místních partnerství mezi EU a Ukrajinou. Akce k zahájení iniciativy vzájemné spolupráce, na níž se poprvé sešli vybraní partneři, se konala 8. března 2018 v Bruselu. Partneři se s pomocí programu U-LEAD dohodli na ročních akčních plánech a určili konkrétní témata spolupráce: místní hospodářský rozvoj, cestovní ruch, energetická účinnost, rozvoj venkova a zapojení občanů. Na příští schůzi pracovní skupiny, která se bude konat 25. září 2018 v Kyjevě, budou zainteresované strany diskutovat o pokroku v polovině období, kterého bylo v rámci vzájemné spolupráce dosaženo.​

Kdo pracovní skupinu tvoří?

V čele pracovní skupiny stojí předseda Evropského výboru regionů. Jejími členy jsou předsedové pěti politických skupin ve VR.


Aktuální zprávy

Multimédia

CoR Working Group on Ukraine Meeting (30/03/2022)

 

Další videa

  • CoR Working Group on Ukraine Meeting (30/03/2022)
    CoR Working Group on Ukraine Meeting (30/03/2022)

Kontakt

For more details please contact CoR Working Group on Ukraine secretariat at
corleap@cor.europa.eu  Phone: +32 2282 2545
Sdílet :
 
Back to top