Stav regionů a měst v Evropské unii 

9. října 2023 

banner
© stock.adobe.com

Výbor regionů zveřejní 9. října 2023 svou Výroční zprávu EU o stavu regionů a měst, která bude obsahovat aktuální přehled nejpalčivějších problémů, s nimiž se potýkají regiony a města v celé Unii, a rovněž řešení z praxe. Dokument poslouží jako zdroj informací pro politická rozhodnutí EU.

Poskytne náhled na to, jak regiony a města řeší následky krizí, jako jsou klimatické katastrofy nebo ruská válka proti Ukrajině. Ukáže, jak regiony a města přispívají k provádění dlouhodobých změn v našich společnostech prostřednictvím ekologické a digitální transformace a zároveň posilují soudržnost. 

Obsah

Vnímání Evropy z místního a regionálního pohledu

Tato zpráva bude vycházet z původních studií, které nechal vypracovat Evropský výbor regionů, a také z akademického výzkumu, příspěvků dalších evropských orgánů a institucí a volně dostupných dokumentů a poskytne tvůrcům politik a příslušným zainteresovaným stranám potřebná fakta a údaje. Nejdůležitější závěry a doporučení pak zazní ve výročním projevu o stavu regionů a měst v Evropské unii, který pronese předseda Evropského výboru regionů Vasco Alves Cordeiro dne 9.října 2023.

Letošní zpráva se zaměřuje na nejpalčivější problémy, jimž čelí regiony a města EU. Nabídne nápady a řešení z praxe týkající se mimořádných událostí a krizí, jako jsou klimatické katastrofy, ruská válka proti Ukrajině či nedostatek energií, ale také provádění dlouhodobých změn prostřednictvím ekologické a digitální transformace za současného posilování soudržnosti.

Bude zaměřena do budoucnosti a poslouží jako prognostické vodítko s ohledem na volby do Evropského parlamentu a na příští funkční období orgánů EU.

Bude rovněž zahrnovat „regionální a místní barometr“, což je průzkum realizovaný v partnerské spolupráci s agenturou IPSOS, jehož účelem je shromáždit názory zvolených zástupců z celé Evropy. 

Regionální a místní barometr

Ve 27 členských státech Evropské unie působí více než milion zástupců zvolených na regionální a místní úrovni. Tito místní a regionální zástupci reprezentují široké spektrum volebních obvodů na různých úrovních správy, včetně federálních států, regionů, provincií, okresů, městských obvodů nebo obcí. Bleskový průzkum Eurobarometru poskytne místním a regionálním zástupcům v EU důležitou platformu, na níž se budou moci podělit o své názory na problémy a priority EU.

Předchozí vydání

Sdílet:
 
Back to top