Stav regionů a měst v Evropské unii 

11. října 2022 

Výbor regionů zveřejní 11. října 2022 svou Výroční zprávu EU o stavu regionů a měst, která bude obsahovat aktuální přehled nejpalčivějších problémů, s nimiž se potýkají regiony a města v celé Unii, a má posloužit jako podklad pro politická rozhodnutí EU.

Obsah
 
Vasco Alv​​es Cordeiro, President  
The state of regions and cities can only be the state of people's lives across Europe, in all their diversities.

Vnímání Evropy z místního a regionálního pohledu

Tato zpráva bude vycházet z původních studií, které nechal Evropský výbor regionů vypracovat, a také z akademického výzkumu, příspěvků dalších evropských orgánů a institucí a volně dostupných dokumentů a poskytne tvůrcům politik a příslušným zainteresovaným stranám potřebná fakta a údaje. Nejdůležitější závěry a doporučení pak zazní ve výročním projevu o stavu regionů a měst v Evropské unii, který pronese předseda Evropského výboru regionů Vasco Alves Cordeiro na plenárním zasedání v říjnu 2022.

Letošní zpráva bude zaměřena na nejnaléhavější výzvy, kterým města a regiony v EU čelí, tj. hospodářské a sociální důsledky války Ruska proti Ukrajině, přetrvávající dopady pandemie COVID-19 a nezbytné oživení, klimatickou krizi, transformaci energetiky, boj proti nerovnosti a budoucnost demokracie s ohledem na výsledky Konference o budoucnosti Evropy.

Zpráva bude rovněž zahrnovat „regionální a místní barometr“, což je průzkum realizovaný v partnerské spolupráci s agenturou IPSOS, jehož účelem je shromáždit názory zvolených zástupců z celé Evropy.

Regionální a místní barometr

 • Ve 27 členských státech Evropské unie je více než milion politiků zvolených na nižší než celostátní úrovni. Tito místní politici zastupují velice rozmanité volební obvody na různých úrovních správy, včetně federálních států, regionů, provincií, okresů, městských obvodů nebo obcí. Bleskový průzkum Eurobarometru poskytuje místním politikům v EU důležitou platformu, na níž se mohou podělit o své názory na výzvy a priority EU.

  Z odpovědí vyplývá, na co je podle místních politiků zapotřebí se na úrovni EU v prvé řadě soustředit, jak jsou obeznámeni s celounijními iniciativami a možnostmi financování z prostředků EU, co si myslí o budoucnosti Evropy a jak reagují na mimořádnou situaci způsobenou válkou na Ukrajině. 

   Hlavní zjištění
 • Výroční zpráva EU o stavu regionů a měst: Informativní přehled za rok 2022

  Dostupné jazyky (23)
  1. български(3.34 MB-PDF)Stáhnout
   Годишен доклад на ЕС за състоянието на регионите и градовете: Информационен фиш за 2022 г
  2. dansk(3.49 MB-PDF)Stáhnout
   Årlig EU-rapport om regionernes og byernes tilstand: Faktablad 2022
  3. Deutsch(3.34 MB-PDF)Stáhnout
   EU-Jahresbericht zur Lage der Regionen und Städte: Infoblatt 2022
  4. ελληνικά(3.62 MB-PDF)Stáhnout
   Ετήσια έκθεση της ΕΕ για την κατάσταση των δήμων και των περιφερειών: Θεματικό δελτίο 2022
  5. English(3.33 MB-PDF)Stáhnout
   EU Annual Report on the State of Regions and Cities: Factsheet 2022
  6. español(3.34 MB-PDF)Stáhnout
   Informe anual de la UE sobre el estado de las regiones y las ciudades: Ficha informativa 2022
  7. eesti(3.33 MB-PDF)Stáhnout
   ELi aastaaruanne linnade ja piirkondade olukorra kohta: Teabeleht 2022:
  8. suomi(3.49 MB-PDF)Stáhnout
   EU:n vuosikertomus alueiden ja kuntien tilasta: Tietokooste 2022
  9. français(3.32 MB-PDF)Stáhnout
   Rapport annuel de l’Union européenne sur l’état des régions et des villes: Fiche d’information 2022
  10. Gaeilge(3.63 MB-PDF)Stáhnout
   Tuarascáil Bhliantúil an Aontais Eorpaigh maidir le Staid na Réigiún agus na gCathracha: Bileog eolais 2022
  11. hrvatski(3.31 MB-PDF)Stáhnout
   Godišnje izvješće EU-a o stanju regija i gradova: Informativni članak 2022.
  12. magyar(3.33 MB-PDF)Stáhnout
   Az EU éves jelentése a régiók és a városok helyzetéről: Tájékoztató (2022)
  13. italiano(3.33 MB-PDF)Stáhnout
   Rapporto annuale dell’UE sullo stato delle regioni e delle città: Edizione 2022
  14. lietuvių(3.32 MB-PDF)Stáhnout
   ES metinė regionų ir miestų padėties ataskaita: 2022 m. informacijos suvestinė
  15. latviešu(3.74 MB-PDF)Stáhnout
   ES gadskārtējais ziņojums “Stāvoklis reģionos un pilsētās”: 2022. gada faktu lapa
  16. Malti(3.71 MB-PDF)Stáhnout
   Rapport Annwali tal-UE dwar l-Istat tar-Reġjuni u l-Bliet: Skeda informattiva 2022
  17. Nederlands(3.59 MB-PDF)Stáhnout
   Jaarlijks verslag over de staat van de regio’s en steden in de EU: Factsheet 2022
  18. polski(3.49 MB-PDF)Stáhnout
   Roczne sprawozdanie UE na temat stanu regionów i miast: Arkusz informacyjny 2022 r
  19. português(3.33 MB-PDF)Stáhnout
   Relatório anual da UE sobre o estado das regiões e dos municípios: Ficha de informação 2022
  20. română(3.33 MB-PDF)Stáhnout
   Raportul anual al UE privind starea regiunilor și orașelor: Fișă informativă pentru anul 2022
  21. slovenčina(3.71 MB-PDF)Stáhnout
   Výročná správa EÚ o stave regiónov a miest: Prehľad za rok 2022
  22. slovenščina(3.7 MB-PDF)Stáhnout
   Letno poročilo EU o stanju v regijah in mestih: Informativni pregled za leto 2022
  23. svenska(3.7 MB-PDF)Stáhnout
   Den årliga rapporten om tillståndet i Europeiska unionens regioner och kommuner: Faktablad 2022
  Hledáte nějaký jiný jazyk, který není v nabídce?  Zjistěte proč.

Multimédia

Regions & Cities move forward the green transition

 

Další videa

 • Regions & Cities move forward the green transition
  Regions & Cities move forward the green transition
 • Regions & Cities make solidarity a reality
  Regions & Cities make solidarity a reality
 • The COVID-19 affected regions & cities in many ways
  The COVID-19 affected regions & cities in many ways
 • Regions & Cities are key to a social union!
  Regions & Cities are key to a social union!

Předchozí vydání

Sdílet:
 
Back to top