Plenární zasedání  

Evropský výbor regionů (VR) každoročně pořádá až 6 plenárních zasedání. Na těchto plenárních zasedáních se scházejí členové VR (nebo náhradníci), kteří zastupují regiony a města ze všech 27​ členských států EU.

Plenární zasedání obvykle vede předseda VR a jejich hlavním účelem je:

  • hlasování o stanoviscích, zprávách a usneseních
  • přijímání politického programu VR na začátku každého funkčního období
  • volba předsedy, prvního místopředsedy a ostatních členů předsednictva
  • vytváření politických komisí v rámci tohoto orgánu
  • schvalování navrhovaných odhadů výdajů a příjmů VR
  • revize a schvalování jednacího řádu VR 

Příslušná komise VR určí jednoho ze svých členů, který jakožto zpravodaj vypracuje návrh stanoviska k danému legislativnímu návrhu. O tomto návrhu stanoviska se pak hlasuje během jednoho z plenárních zasedání VR. Pokud obdrží většinu hlasů, je stanovisko přijato a předáno ostatním orgánům EU.

VR se rovněž může sám vyjádřit ke konkrétní otázce prostřednictvím stanoviska z vlastní iniciativy.

Minulé plenární zasedání

Příští plenární zasedání