Základní informace o stanovisku 

STRATEGIE ROZŠÍŘENÍ A HLAVNÍ VÝZVY 2009–2010: POTENCIÁLNÍ KANDIDÁTSKÉ ZEMĚ

BGCSDADEELENESETFIFRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 345/2009
Rapporteur: ALDEGREN Uno
Commission: CIVEX
Status: Adopted
Date: 09/06/2010
 
Sdílet :
 
Back to top