Opinion Factsheet  

Zpráva Komise o provádění sdělení Komise Silnější a obnovené strategické partnerství s nejvzdálenějšími regiony Evropské unie

BGCSDADEELENESETFIFRHRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 3319/2020
Commission: COTER
Status: Currently in discussion
Date: 10/12/2020