Základní informace o stanovisku 

STANOVISKO Výboru regionů ze 6/12/2006 ke sdělení Komise Strategie růstu a zaměstnanosti a reforma evropské politiky soudržnosti - Čtvrtá zpráva o pokroku v oblasti soudržnosti

CSDADEELENESETFIFRHUITLTLVNLPLPTSKSLSV
Opinion Number: CDR 249/2006
Commission: COTER
Status: Adopted
Date: 06/12/2006
 
Sdílet:
 
Back to top